fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ovilliga chefer i Västmanland

Publicerad: 8 maj 2013, 11:14

Var fjärde chef i Landstinget Västmanland vill inte, eller är tveksam till, att fortsätta som chef.


Det visar en webbenkät som ingår i en revisionsrapport från landstinget. Enligt enkäten vill 7 procent av cheferna inte fortsätta vara chef, medan 17 procent är tveksamma till att fortsätta.

I kommentarerna till frågan skriver flera chefer att jobbet är för slitigt och stressigt. Främst är det första linjens chefer som uppger att de inte vill eller inte vet om de vill stanna på sin post.

Detta, sammantaget med att en relativt stor andel av cheferna snart kommer att gå i pension, gör att en landstingsövergripande kompetensförsörjningsplan behöver tas fram, skriver revisorerna.

– Det är anmärkningsvärt att var fjärde chef inte trivs i sin roll. Inom sjukvården är det oerhört viktigt att ledarskapet fungerar, dels för medarbetarnas men också för patienternas skull, säger Tomas Högström (M), oppositionsråd, i ett pressmeddelande.

Revisorerna vill också att det administrativa stödet till cheferna följs upp och att tidsbegränsade chefsavtal ska ersätta dagens tillsvidareanställningar.

Webbenkäten gick i samband med revisorernas granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning av chefer ut till samtliga avdelnings- och verksamhetschefer samt förvaltningschefer/direktörer i de förvaltningar som granskats.

De chefer som besvarat enkäten jobbar inom landstingsgemensamma funktioner, den landstingsdrivna primärvården, psykiatri- och handikappverksamheten samt på Västmanlands sjukhus och har personal-, verksamhets- och budgetansvar. 165 av 203 tillfrågade chefer har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 81 procent.

SUSANNE FREDRIKSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev