Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Passiv rökning ger sämre kärlfunktion hos barn

Publicerad: 27 juni 2007, 13:58

Barn som utsätts för passiv rökning riskerar att få en sämre kärlfunktion och därmed en ökad risk för att utveckla tidig ateroskleros, visar en ny finländsk studie.


I studien ingick 400 barn som följdes under tre år, från åtta års ålder till det att de fyllde elva. Syftet var att undersöka sambandet mellan exponering för passiv rökning och kärlpåverkan.

För att ta reda på hur mycket passiv rökning barnen utsattes för mättes varje år deras serumnivåer av kotinin, en nedbrytningsprodukt av nikotin som brukar användas som en markör för rökning. Trots att nivåerna av endast en komponent i tobaksröken uppmättes, menar forskarna att detta väl speglar exponeringen även för andra skadliga ämnen som finns i röken. När barnen var elva år gamla undersöktes deras kärlfunktion med hjälp av ultraljud, genom att forskarna bland annat mätte blodkärlens förmåga att utvidga sig.

Det visade sig att de barn som hade högre halter av kotinin i blodet hade en försämrad kärlfunktion, jämfört med barn som hade lägre nivåer. Även förhållandevis låga nivåer av kotinin innebar att kärlfunktionen påverkades och ju högre nivåer barnen hade, desto sämre var kärlutvidgningsförmågan.

Att exponering för passiv rökning kan orsaka förändringar i kärlfunktionen redan i barndomen, pekar enligt forskarna på att passiv rökning i unga år utgör en riskfaktor för tidig utveckling av ateroskleros.

Circulation 2007; 115: 3205-3212

Läs även om att deprimerade tjejer har försämrad kärlfunktion 

Läs även om att rökning under graviditet ger luftrörsproblem

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev