Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Passiv rökning hade samband med hål i tänderna hos barn

Publicerad: 12 mars 2003, 08:56

Barn som utsattes för tobaksrök hade ökad risk att få hål i sina tänder. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Journal of the American Medical Association, Jama.


Karies i tänderna är vanligt bland barn och det drabbar i oproportionellt hög grad barn som lever i fattigdom. Men det är oklart varför.  Forskare vid Eastman School of Dentistry och forskningsinstitutionen Pediathink i Rochester, USA, har därför undersökt förekomsten av kariesangrepp i tänderna hos 3531 barn i åldrarna fyra till elva år. De undersökte även halterna av kotinin, som är en omsättningsprodukt av nikotin i blodet. De barn som hade kotininhalter från 0,2 till 10 nanogram per milliliter blod ansågs vara passiva rökare.  Vid undersökningarna av barnen visade det sig att en fjärdedel av barnen hade minst ett hål i sina mjölktänder som inte var lagat och en tredjedel av dem hade minst ett lagat hål sedan tidigare. Dessutom bedömdes 53 procent av barnen vara utsatta för passiv rökning.  Studien visar att passiv rökning hos barn var kopplat till en fördubblad risk att ha kariesangrepp i mjölktänderna, jämfört med de barn som inte hade förhöjda kotininvärden. De passivt rökande barnen hade också 40 procent ökad risk att ha lagningar i mjölktänderna, jämfört med dem som inte hade utsatts för rökning.  Kopplingen kvarstod efter justering för bland annat ålder, kön, familjens inkomst och antal tandläkarbesök.  Forskarna fann inget samband mellan passiv rökning och förekomst av karies i permanenta tänder.  Med anledning av resultaten anser forskarna att ett minskat tobaksrökande i omgivningen, utöver de medicinska konsekvenserna, även är bra för tandhälsan hos barn.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev