Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Pillerkombination gav bra skydd mot njursjukdom

Publicerad: 22 februari 2010, 11:49

Behandling med en ACE-hämmare och en kalciumantagonist kan vara att föredra för att minska insjuknande i kronisk njursjukdom hos patienter med högt blodtryck, enligt en ny studie.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Slutsatsen dras i en ny analys av den så kallade Accomplish-studien, där två typer av kombinationsbehandling jämfördes hos patienter med högt blodtryck och minst en ytterligare riskfaktor att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Totalt 11 506 patienter lottades till antingen behandling med kalciumflödeshämmaren amlodipin och ACE -hämmaren benazepril eller behandling med benazepril och diuretikumet hydroklortiazid.

Sedan en interimsanalys visade att amlodipin och benazepril gav bättre skydd mot att insjukna eller dö i hjärt-kärlsjukdom stoppades studien i förtid i början av 2008 efter i medeltal 2,9 års uppföljning.

Den nya analysen, som publiceras i tidskriften Lancet, visar alltså att läkemedelskombinationens fördel också verkar sträcka sig till skydd mot kronisk njursjukdom, definierat som njursvikt eller fördubbling av serumkreatinin.

Detta hade inträffat hos 2,0 procent av patienterna som fick amlodipin och benazepril, jämfört med 3,7 procent av dem som fick hydroklortiazid och benazepril. Skillnaden berodde enbart på mindre förekomst av fördubbling av serumkreatinin i gruppen som fick amlodipin i stället för hydroklortiazid.

Resultatet kunde inte förklaras av skillnader i blodtryckskontroll mellan de bägge grupperna.

Mot bakgrund av fynden anser studieförfattarna att initial behandling med benazepril och amlodipin bör vara att fördra framför hydroklortiazid och benazepril.

Samtidigt pekar de på att studien inte var designad för att mäta effekt på njursjukdom; bara en mycket liten andel av deltagarna hade höga proteinnivåer i urin vilket indikerar hög risk för kronisk njursjukdom. Att studien stoppades i förtid tror forskarna också gjort att relativt få patienter hann drabbas av njursvikt.

I en ledarkommentar skriver Hiddo Lambers Heerspink och Dick de Zeeuw vid Rijksuniversiteit Groningen i Nederländerna att analysen ska tolkas med försiktighet. Anledningen är bland annat att forskarna inte visat att den högre förekomsten av fördubbling av serumkreatinin verkligen var kopplat till försämrad njurfunktion och inte till andra orsaker.

I Accomplish-studien deltog patienter från USA, Sverige, Norge och Danmark och Finland. Bakom den nu aktuella analysen står bland andra George Bakris vid University of Chicago-Pritzker School of Medicine i USA och Björn Dahlöf vid Göteborgs universitet.

Studien sponsrades av läkemedelsföretaget Novartis. Läkemedlet benazepril säljs inte i Sverige.

Läs abstract:

Lancet publicerad online 18 februari

Relaterat material

Kalciumantagonist att föredra vid kombinationsbehandling

Kommittéer följer inte nya fynd om blodtrycksbehandling

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev