Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Plavix och magsyrahämmare ökade risken för hjärtdöd

Publicerad: 3 mars 2009, 21:00

Personer som fick det blodproppsförebyggande läkemedlet Plavix samtidigt som de tog protonpumpshämmare som Losec löpte en ökad risk att dö eller att få hjärtinfarkt.


Det visar en studie som publiceras i dagens nummer av tidskriften Jama. Forskare från bland annat University of Colorado Health Science Center i Denver, USA, har undersökt kombinationen av blodproppsförebyggande klopidogrel (Plavix) och protonpumpshämmare.

Patienter som har överlevt så kallat akut koronart syndrom, det vill säga hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp, behandlas numera regelmässigt med en kombination av klopidgrel och acetylsalicylsyra för att minska risken att blodproppar bildas. Enligt artikelförfattarna är det också vanligt att de patienter som får denna typ av behandling dessutom ordineras protonpumpshämmare för att minska risken att de blodproppshämmande preparaten ska ge magblödningar.

Tidigare studier har pekat på att protonpumpshämmaren omeprazol minskar den blodproppsförebyggande effekten hos klopidogrel, men det har inte funnits många studier av vilka kliniska konsekvenser detta skulle kunna få. En kanadensisk studie av problemet publicerades dock nyligen i Canadian Medical Association Journal, se artikel länkad här intill.

I en retrospektiv studie undersökte de amerikanska forskarna en kohort på 8 205 patienter med akut koronart syndrom som skrivits ut från 127 så kallade Veteran s Affairs-sjukhus i USA. Samtliga patienter hade förskrivits klopidogrel. 64 procent hade också fått protonpumpshämmare av något slag. Data samlades in mellan den 1 oktober 2003 och den 30 september 2006.

I gruppen som fick både klopidogrel och protonpumpshämmare var det nästan 30 procent av patienterna som antingen dog eller fick läggas in på sjukhus på grund av akut koronart syndrom. I gruppen som inte tog protonpumpshämmare var det knappt 21 procent.

Efter en multivariabelanalys fann forskarna att personerna som tagit både klopidogrel och protonpumpshämmare löpte 25 procent större risk att dö eller åter läggas in på sjukhus med akut koronart syndrom än de patienter som endast fått klopidogrel.

Forskarna kunde också konstatera att protonpumpshämmarna i sig inte verkade ligga bakom riskökningen, eftersom patienter som enbart tagit dessa preparat och inte klopidogrel inte löpte ökad risk att dö eller läggas in på sjukhus jämfört med patienter som varken ätit protonpumpshämmare eller klopidogrel.

I en kommentar skriver forskarna att det kan vara klokt att endast skriva ut protonpumpshämmare när det finns en tydlig indikation för denna typ av preparat, snarare än som en förebyggande rutinåtgärd.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev