Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Poängsättning av biomarkörer ska hjälpa att hitta högriskpatienter

Publicerad: 19 november 2014, 12:55

Claes Held, docent i kardiologi vid Uppsala universitet.

Foto: Michael Borgert

Slutresultatet av den internationella Stability-studien presenterades i mars i år, men nu använder svenska forskare materialet för att hitta biomarkörer som kan förvarna om hjärt-kärlsjukdom.


Poängsättning av biomarkörer ska hjälpa att hitta patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom

Slutresultatet av den internationella Stability-studien presenterades i mars i år, men nu använder svenska forskare materialet för att hitta biomarkörer som kan förvarna om hjärt-kärlsjukdom.

Under fyra år samlades data in från omkring 16 000 patienter i 39 länder i den så kallade Stability-studien, ett forskningsprojekt som delvis letts av Uppsala Clinical Research Center. Det syftade till att undersöka om ett nytt inflammationshämmande läkemedel (darapladid) fungerade som sekundärpreventiv behandling för patienter med stabil kranskärlssjukdom genom att minska risken för hjärt-kärlhändelser.

Studien gav inte de signifikanta resultat man hade hoppats på, men nu har forskarna från Uppsala gått vidare med ny forskning på det stora insamlade materialet.

– Det som vi studerar nu och som vi har presenterat här i Chicago är biomarkörers prediktiva värde, säger Claes Held, docent i kardiologi vid Uppsala universitet.

På hjärtkongressen AHA har han och kollegan Lars Wallentin, seniorprofessor i kardiologi, presenterat analyser av fyra olika biomarkörer. Två inflammatoriska, CRP och IL6, och två markörer som ofta kopplas till hjärtsjukdom, troponin och BNP.

I den stora gruppen patienter med stabil kranskärlssjukdom från Stability-studien såg forskarna att CRP och IL6 var ganska starka prediktorer för infarkt, död och stroke – då man justerat för alla andra kända riskfaktorer – men att BNP och troponin var ännu starkare. Dessa fynd är nya då man inte tidigare testat dessa samband hos patienter med stabil kranskärlssjukdom.

– Det här har en praktisk betydelse när man ska bedöma risken för framtida hjärthändelser hos en patient. I förlängningen planerar vi att göra ett riskscore, där man tar hänsyn till kända kliniska parametrar, som exempelvis diabetes och högt blodtryck, med de nya biomarkörerna. Då kanske man kan göra en bättre prediktion för den enskilda patienten, och det kan ge en fingervisning hur kraftfull behandlingen ska vara, säger Claes Held.

Från Stability-studien finns data om en mängd olika markörer, som forskarna i Uppsala nu planerar att titta närmare på:

– Så vi är bara i början av att titta på dessa och andra biomarkörer. Det här är första rundan av analyserna, kan man säga, och mer kommer att komma ut under 2015.

Läs abstract här:

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/3547/presentation/37948

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/3547/presentation/38541

MICHAEL BORGERT

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev