Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Polypiller skyddade patienter efter hjärtinfarkt

Publicerad: 26 augusti 2022, 12:52

En kapsel som innehåller tre hjärt-kärlskyddande läkemedel minskade framtida kärlkomplikationer jämfört med att ta läkemedlen var för sig.

Foto: Getty Images

Att ta flera rekommenderade hjärtskyddande läkemedel i en kapsel, ett så kallat polypiller, var bättre än att ta läkemedlen var för sig. Det visar en ny randomiserad studie av nästan 2 500 patienter som haft hjärtinfarkt.


Ämnen i artikeln:

ESCMedicinska nyheterKolesterolHögt blodtryckLäkemedelHjärtinfarktToppnyheter

– Det här är mycket spännande resultat i en studie som har hög relevans för hur patientgruppen och behandlingen kan se ut i Sverige. Studien visar hur viktigt det är att vi underlättar för patienterna att verkligen ta sin medicin, säger Margrét Leósdóttir, kardiolog och överläkare vid Skånes universitetssjukhus Malmö. 

Efter i median tre års uppföljning hade 9,5 procent av deltagarna i polypillergruppen drabbats av en ny kardiovaskulär komplikation, jämfört med 12,7 procent i kontrollgruppen. Det motsvarar en relativ riskminskning på 24 procent.

Läs också: Studie kan förnya diskussion om bred pillerprevention 

Som kardiovaskulär komplikation räknades här kardiovaskulär död, icke-dödlig hjärtinfarkt eller stroke samt akut revaskulariseringsbehandling av kranskärlen.   

– Skillnaden mellan grupperna var uppenbar redan i början och den fortsatte att öka genom hela studien. Så man kan tänka sig en möjlighet att effekten blir ännu tydligare med längre uppföljning, sa studiens huvudprövare Valentin Fuster, vid en presskonferens på ESC-kongressen under torsdagen.

Att använda polypiller för att förenkla och bredda preventionen av hjärt-kärlsjukdom har diskuterats i 20 år. Flera studier har gjorts, men de har handlat om primärprevention hos patienter utan känd kardiovaskulär sjukdom. Även om resultaten i många fall varit positiva så har behandlingsprincipen inte blivit etablerad, bland annat då skeptiker varnat för risker med överbehandling.

Den nu aktuella studien, som går under namnet Secure, är den första större prövning där man testat konceptet i sekundärprevention hos patienter som redan drabbats av hjärtinfarkt. Patientgruppen borde vara mer lämplig för polypiller eftersom man inte riskerar någon överbehandling då de aktuella läkemedlen ändå är tydligt rekommenderade, resonerar forskarna bakom studien. 

De utvärderade en utomlands kommersiellt tillgänglig fast kombination med proppskyddande acetylsalicylsyra i låg dos, kolesterolsänkaren atorvastatin och blodtrycksläkemedlet ramipril. Polypillret kunde ges med olika doser av de två senare läkemedlen. 

Kontrollgruppen behandlades på ”sedvanligt sätt” enligt riktlinjer från det europeiska kardiologisällskapet.  

I Sverige saknas den aktuella kombinationskapseln och Margrét Leósdóttir konstaterar att det överlag finns mycket få fasta kombinationer av kärlskyddande läkemedel på den svenska marknaden. 

– Jag vet inte varför det är så, men jag hoppas att det kan bli en förändring. Nu hade vi inte kunnat använda just det här polypillret eftersom dosen av atorvastatin var lägre än vad som är nuvarande praxis. Men generellt uppskattar patienterna att ta få mediciner i stället för många, säger hon.

Varför skyddseffekten blev bättre i polypillergruppen är dock oklart. Visserligen var följsamheten till behandlingen bättre än i kontrollgruppen. Men det fanns inga skillnader i blodtryck eller kolesterolnivåer. En möjlig förklaring som forskarna lyfter fram är att polypillergruppen bättre kan ha gynnats av icke-kolesterolrelaterade effekter av atorvastatin, som minskad inflammation. 

– Man kommer nog behöva grotta ner sig i resultaten för att få ledtrådar i hur andra biokemiska markörer eventuellt skiljer sig åt mellan grupperna, säger Margrét Leósdóttir.

Studien omfattade patienter som rekryterats från sju länder på europeiska kontinenten. Medelåldern var 75 år. Valentin Fuster och hans kolleger framhåller att den gynnsamma effekten av polypiller gällde oavsett land, kön, förekomst av diabetes eller njursjukdom eller om man tidigare genomgått revaskularisering av kranskärlen. 

Det fanns ingen skillnad i total överlevnad. Forskarna anser att detta kan bero på ökad mängd ”konkurrerande” dödsfall i polypillergruppen i främst cancer när hjärt-kärldödsfallen minskade.

Det fanns inte heller någon skillnad i misstänkta biverkningar mellan grupperna. 

En begränsning i studien är att den inte var blindad. På presskonferensen ville inte Valentin Fuster närmare kommentera en journalistfråga om att de som fått polypiller kanske blivit mer motiverade att ta tag i andra kardiovaskulära riskfaktorer. 

Studien presenteras fredag den 26 augusti under en så kallad hotlinesession på ESC-kongressen i Barcelona. De publiceras också samtidigt i tidskriften New England Journal of Medicine. 

Läs abstract:   

■ José Castellano med flera. Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention. New England Journal of Medicine, publicerad online den 26 augusti 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2208275 

Läs hela vår bevakning av ESC-kongressen på vår samlingssida.

Kommentera

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev