Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Positiva resultat när fler kärl åtgärdades

Publicerad: 31 mars 2017, 14:01

Ny studie visar att när ballongvidgning används på fler kärlförträngningar än enbart det kärl som orsakade infarkten så minskar risken för framförallt nya ingrepp, enligt en studie i the New England Journal of Medicine.


Ungefär hälften av patienterna som får en akut hjärtinfarkt har även förträngningar i fler kärl. I dagsläget åtgärdas i de flesta fall enbart kärlet som orsakar infarkten, men detta kan komma att ändras i framtiden.

Tre tidigare studier har nämligen visat goda resultat för att i det akuta skedet även lägga in stent vid övriga förträngningar, varav en av dessa använde sig av FFR. Resultatet från dessa studier bekräftas nu i en större studie.

I den aktuella studien deltog 885 patienter och alla dessa genomgick ballongsprängning av kärlet som orsakade hjärtinfarkten. Förutom det fick en tredjedel av patienterna även FFR-guidad ballongvidgning av fler kärlförträngningar som bedömdes behöva åtgärd. FFR-guidning vid ballongvidgning är en metod som innebär att en tunn metalltråd med sensor mäter tryckändring över förträngningen och på så vis avgör i vilken grad cirkulationen är påverkad.

Patienterna studerades under tolv månader efter ingreppet med avseende på en sammanslagen effektvariabel där död oavsett orsak, hjärtinfarkt, påverkat blodflöde i hjärnan, ballongvidgning och by-pass operation ingick. Resultatet visar att den utvidgade interventionen gjorde att risken för utfallet minskade från 21 till 8 händelser per 100 patienter. Främst berodde det på att färre ingrepp behövde göras i ett senare skede.

Felix Böhm, kardiolog på Karolinska universitetssjukhuset, är en av forskarna bakom en annan stor, pågående studie inom samma område. Han anser att den aktuella studien är intressant och välgjord. Men när det kommer till studiens betydelse för klinisk praxis är han mera tveksam.

– Studien är inte tillräckligt stor för att påverka internationella riktlinjer. Den är underdimensionerad för att man ska veta om man undviker de ”hårda parametrarna” som död, hjärtinfarkt och stroke.

Pieter Smits med flera. Fractional Flow Reserve- Guided Multivessel Angioplasty in Myocardial Infarction. The New England Journal of Medicine, publicerad online 18 mars 2017. Doi: 10.1056/NEJMoa1701067

Relaterat material

Studie öppnar för ny mätmetod av kärlförträngning

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News