Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Reninhämmare sänkte blodtrycket lika mycket som losartan

Publicerad: 16 december 2003, 12:50

Aliskiren är den första substansen i en ny grupp av läkemedel som kan påverka förhöjt blodtryck. Aliskiren är en så kallad reninhämmare som hade lika god förmåga att sänka högt blodtryck som det etablerade medlet losartan. Det framgår av en studie i tidskriften Hypertension.


Både ACE-hämmare och angiotensin-II-receptorantagonister påverkar blodtrycket genom att påverka renin-angiotensinsystemet. Att angripa det första steget i detta system har länge varit ett mål för läkemedelsforskningen, men det har visat sig vara svårt.  Aliskiren är en substans i en ny grupp reninhämmare som hos friska försökspersoner visat sig hämma produktionen av både angiotensin I och angiotensin II. I försök på silkesapor har substansen även sänkt blodtrycket.  I en dubbelblind randomiserad jämförelse med losartan ingick 226 patienter med mild till måttlig hypertoni. De fick antingen olika doser av aliskiren eller 100 milligram losartan per dag i fyra veckor. Studien gjordes av forskare från bland annat Blood Pressure Unit, Beaumont Hospital i Dublin, Irland.  100 milligram losartan per dag sänkte det systoliska blodtrycket dagtid med 10,9 millimeter Hg, vilket inte signifikant skiljde sig från sänkningen som åstadkoms med 75, 150 eller 300 milligram aliskiren. Aliskiren minskade aktiviteten av renin i plasma med 55 till 83 procent beroende på dos.  Forskarna drar slutsatsen att aliskiren är en effektiv och säker blodtryckssänkare. Men om detta motsvaras av mindre risk för hjärt-kärlsjukdom och sviktande njursjukdom, liksom ACE-hämmare och angiotensin-II-receptorantagonister, återstår att visa i fortsatt forskning.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev