Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Riktlinjer för idrott och fysisk träning är de första i sitt slag

Publicerad: 1 september 2020, 11:59

Foto: Getty Images

För första gången ställer ESC samman riktlinjer för hur de med hjärtsjukdom ska kunna träna. De tydliggör vikten av individuellt anpassad och nivåbestämd träning, men lyfter också de diagnoser där framför allt högintensiv träning och tävlingsidrott kan vara kontraproduktivt.


Ämnen i artikeln:

Linköpings universitetESC

Tidigare har Europeiska kardiologisällskapet, ESC, gett ut specifika riktlinjer om tävlingsidrott. Inbakat i diagnosspecifika riktlinjer har det också gått att utläsa hur träning bör ske. Nu kommer för första gången en sammanställning med rekommendationer för alla hjärtdiagnoser för vad som ska gälla vid fysisk träning, motionsidrott och tävlingsidrott.

– I arbetsgruppen har det ingått kardiologer, idrottskardiologer och fysioterapeuter för att samla ihop vilket stöd det finns för dosering av träning samt rekommendationer för och emot deltagande i idrott på olika nivåer vid olika diagnoser, säger Maria Bäck, fysioterapeut och docent vid Linköpings universitet, samt medlem av expertgruppen bakom riktlinjerna.

Här lyfter hon dock att det inom idrottskardiologin i många fall inte finns vetenskapligt stöd i form av stora, randomiserade studier utan ofta handlar det om prospektiva studier av olika patientgrupper samt konsensusutlåtanden av experter.

Hon kallar de nya riktlinjerna ”lite spretiga” då de ska täcka in alla diagnoser, men lyfter några viktiga generella delar. Något som gäller alla är att patienten inför återgång i träning eller idrott ska ha en adekvat diagnos, optimerad behandling samt vara stabil i sin sjukdom. Riktlinjerna betonar riskstratifiering och vikten av individuella bedömningar. Här rekommenderas att personer med hjärtsjukdom som vill börja träna mer intensivt ska genomgå en klinisk undersökning, med arbets-EKG och allra helst ergospirometri och för vissa även avbildning av hjärta och kranskärl. Detta lägger sedan grunden för individuella träningsrekommendationer.

Här nämns akronymen FITT, som står för frekvens (antal gånger per vecka), intensitet (låg/hög), tid (antal minuter per tillfälle) samt typ (av träning). Denna används för att kunna göra en optimal träningsdosering för varje enskild patient.

En annan del är att patienter med etablerad hjärtsjukdom, ska delta i hjärtrehabilitering på sjukhus de första tre månaderna innan återgång i idrott.

– Eventuellt kan patienter med låg risk parallellt börja återgå till idrott och träning på egen hand. Men det är viktigt att de lär sig känna igen vilka signaler som är tecken på något allvarligt, säger hon.

Det finns även några diagnoser där det finns stöd för att högintensiv träning och idrott bör undvikas. Hit hör svår klaffsjukdom, exempelvis aortastenos, arytmogen kardiomyopati och aktiv myokardit. Och patienter med pacemaker och de med blodförtunnande medicinering ska undvika kontaktsporter med risk för trauma.

– Vissa råd kan låta självklara men nu finns en tydlig sammanställning och för den som arbetar med dessa hjärtpatienter är det bra att veta att dessa riktlinjer nu finns tillgängliga. Förutom de generella rekommendationerna om fysisk aktivitet som utgör grunden, finns även specifika råd om träning och idrott för varje diagnos listad, så det är lätt att ta reda på vad som gäller, säger hon och fortsätter:

– I en svensk kontext kan riktlinjerna ge grund för en tydligare samverkan mellan kardiologer, kliniska fysiologer och fysioterapeuter runt de patienter som vill återgå till att idrotta eller träna efter sin hjärtdiagnos. Här kan vi bli ännu bättre på att ge patienterna skräddarsydda lösningar vad gäller behandling och träningsråd, baserat på en adekvat bedömning av risk och arbetskapacitet.

Lotta Fredholm

Reporter

redaktionen@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Linköpings universitetESC

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev