Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Så stor blev effekten i Sprint-studien

Publicerad: 9 november 2015, 19:00

Foto: Thinkstock

Nu publiceras den omtalade blodtrycksstudien Sprint som avbröts under stor uppståndelse i september. Resultaten visar att ett dödsfall kan undvikas per 90 individer som behandlas mer intensivt under lite mer än tre år.


Ämnen i artikeln:

Hypertoni

– Det här är en viktig studie som inte minst kan bidra till att betydelsen av god blodtryckskontroll kommer upp mer på agendan. Den visar också att äldre hypertoniker kan ha nytta av lägre blodtryck, säger Karin Manhem, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Hon tillägger:

– Det är uppmuntrande att man kan komma ganska långt med de gamla beprövade läkemedel som vi i dag har mot hypertoni och att man inte behöver behandla så ruskigt många personer för att förebygga ett dödsfall.

Det var den 15 september som den amerikanska myndigheten NIH meddelade att Sprint-studien stoppats i förtid tack vare förbättrad överlevnad i gruppen som fått mer intensiv blodtryckssänkning. Men så mycket mer än så var forskarna inte beredda att avslöja innan studien publicerades i en tidskrift, vilket nu sker i New England Journal of Medicine.

Av resultaten framgår att någon av händelserna som ingick i det primära utfallsmåttet årligen drabbat 1,65 procent av deltagarna som lottats till att behandlas mot ett systoliskt målblodtryck på 120 mm Hg. Siffran i kontrollgruppen som lottats till att behandlas mot 140 mm Hg var 2,19 procent.

I det primära utfallsmåttet ingick hjärtinfarkt och andra former av akut kranskärlssjukdom, stroke, hjärtsvikt och kardiovaskulär död.

Motsvarande siffror för död oavsett orsak var 1,03 och 1,40 procent.

– När man tittar på undergrupper verkar det som att resultaten är rätt samstämmiga vilket är bra. Något som dock förbryllar är att man inte sett en mer tydlig skyddseffekt på förekomsten av stroke, vilket är en sjukdom starkt förknippad med just blodtrycket, säger Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

Han liksom Karin Manhem tror att resultaten kommer att påverka framtida riktlinjer.

– Samtidigt måste man komma ihåg att den här studien omfattade personer med hög kardiovaskulär risk, dock inte diabetiker och de med tidigare genomgången stroke. Det ingick också en stor andel deltagare från etniska undergrupper, till exempel afroamerikaner, som inte är lika vanliga i Sverige, säger Peter M Nilsson.

Överlag tycker han att resultaten levde upp till förväntningarna. Men på minussidan noterar Peter M Nilsson att njursjuka personer inte blev friskare i njurarna av den mer intensiva blodtryckssänkningen. Och bland njurfriska individer var det fler personer som fick försämrad njurfunktion efter den intensiva blodtryckssänkningen, jämfört med i kontrollgruppen.

– De kardiovaskulära fördelarna med behandlingen överväger,  men detta är frågetecken som nog kommer att diskuteras mycket. Hur hade det gått med njurarna om forskarna följt patienterna under längre tid? undrar Peter M Nilsson.

I Sprint-studien ingick över 9 361 blodtryckspatienter från USA och Puerto Rico. De var alla över 50 år och hade minst en ytterligare riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom, som hög ålder, kronisk njursjukdom samt kardiovaskulär sjukdom annan än stroke.

Det primära effektmåttet i studien var första förekomsten av hjärtinfarkt, akut koronart syndrom, stroke, hjärtsvikt eller dödsfall i hjärt-kärlsjukdom. När studien avbröts stod deltagarna som fått intensiv blodtrycksmedicinering på i snitt tre sådana läkemedel, jämfört med två i kontrollgruppen.

Efter ett års uppföljning var de genomsnittliga blodtrycken i de bägge grupperna. 121,4 mm Hg respektive 136,2 mm Hg.

Resultaten presenteras i dag måndag på den amerikanska hjärtkongressen AHA i Orlando. Studien har finansierats av National Institutes of Health.

Enligt de senaste rekommendationerna från Läkemedelsverket är målblodtrycket under 140/90 mm Hg för de ”flesta patienter” med högt blodtryck. För patienter med diabetes eller njursjukdom kan målen sättas lägre, enligt myndigheten.

Läs abstract till studien:

The SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control (SPRINT). New England Journal of Medicine, publicerad online den 9 november 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1511939.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Hypertoni

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev