Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Salus Ansvar svarar på frågor från Dagens Medicins läsare

Publicerad: 12 oktober 2005, 10:59

Dagens Medicins läsare fortsätter att höra av sig med frågor om sitt pensionssparande. Nedan svarar Jonas Burvall, informationschef på Salus Ansvar.


Fråga:   Jag är 61 år och har pensionssparat i Salus Ansvar sedan 1972! Efter framträdandet i massmedia gick jag in på Salus Ansvars hemsida och kunde där läsa om flytten till SEB Trygg Liv. Jag kryssade också för rutan om att jag ville ha kontakt. I måndags ringde en tjänsteman "från den gamla Salustiden" som han sa. Han hade absolut ingen information att ge mer än att eftersom jag var över 60 år så fick jag inte flytta mitt kapital till SEB Trygg Liv.

Först har jag sett mitt pensionskapital kollapsa, och nu ska det alltså också vara inlåst för att jag är 61 år. Under samtalet blev han osäker och bad att få återkomma. Inte någonstans har jag sett att det ska vara en gräns vid 60 år för flytt till SEB Trygg Liv. Om det nu är så, vad grundar man det på? Vad är det som gäller? Jag har varit kund hos Salus, numera Salus Ansvar, i 35 år och förväntar mig att som trogen kund bli hanterad på bästa sätt. I nuläget innebär det möjlighet att själv få bestämma hur den framtida förvaltningen av mitt pensionskapital ska se ut.  Förtidspensionerad läkare

Salus Ansvar:   Jag beklagar att du inte fick tydliga besked när du pratade med oss. Tyvärr verkar det som om den person du talat med kan ha blandat ihop begreppen något. För att kunna flytta in i Garantiförsäkringen så måste det finnas 5 år kvar till vald pensionsålder och det var sannolikt det han menade. Vi arbetar för fullt med att se över lämpliga produktval för alla våra kunder, detta arbete är i skrivande stund inte klart för alla. Klart är dock att så fort ett lämpligt produktval finns så kommer du att få ett erbjudande om en flytt till SEB Trygg Liv med tydlig information om vad det innebär för dig.

Fråga:   Jag har en pensionsförsäkring hos Salus Ansvar sedan december 1984. Jag började ta ut försäkringen i oktober 2003, då jag fyllde 65 år.

Vad skall jag göra nu? Vilken förlorande grupp tillhör jag? Finns det någon rimlig lösning för gruppen jag tillhör? Kan man få någon närmare information om pensionärer? Finns det något sätt att kräva ut åtminstone det garanterade beloppet?  Missnöjd före detta överläkare

Salus Ansvar:   Vårt råd är att du i dagsläget inte gör någonting, din pension kommer att betalas ut precis som tidigare. Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta Salus Ansvar, eller besöka Salus Ansvars hemsida (www.salusansvar.se) där vi har samlat frågor och svar med anledning av flytterbjudandet.

Fråga:  Jag har som läkare mångårigt troget sparat i Salus Ansvar beträffande pensionsförsäkring, är även mångårig medlem i Läkarförbundet med troget inbetalda avgifter alltsedan slutet av 70-talet.

Blev tyvärr krasst medveten om Era uppenbara svårigheter att hantera dessa mina pengar då jag 040213 fick besked om återtag av 45 282 kronor (!) av mitt sparvärde som 030101 uppgick till 463 430 kr. Läkarförbundet har ju varit huvudägare till Salus och har ivrigt under före detta vd:n Anders Milton försvarat Salus affärsagerande; detta samtidigt som man kunnat läsa om hans frotterande med etablissemanget med fester som julgransplundringar etc; antar att detta finansierats av honom själv med lön från vd:skap där man ju som medlem skäligen kan ifrågasätta hur lönesättningen grundats utifrån de kvalifikationer han haft att gå iland med detta.

När man nu fått besked om att Salus rekommenderar (kommenderar!) livspararna i Salus att gå över till SEB Trygg Liv får man minst av allt kalla kårar. Själv har jag friår i Salus sedan något år (av förståeliga skäl!) och har framgångsrikt sparande i Skandia Liv, något jag själv efter en del arbete funnit ge lön för mödan.

Tacksam att få klara besked om att jag kan sätta över mina Saluspensionspengar till Skandia Liv samt hur Ni avser kompensera mig i övrigt för återtag på knappa 50 000 kronor eller ska dessa pengar fortsatt användas till rundliga ersättningar till Saluschefer/ansvariga Läkarförbundstjänstemän. Alternativ om ej tillfredställande ekonomisk lösning ges till mig (alltså inte bara några vackra ord med beklagande utan svaret ska innehålla redovisning som klargör kompensation i kronor och ören) är att även lämna Läkarförbundet.  Trogen Salussparare sedan 70-talet

Salus Ansvar:   Enligt Finansinspektionen är en fri flytträtt omöjlig. Genom en sådan lösning hade vi inte erhållit samma goda villkor från alla andra som vi nu får från SEB Trygg Liv - pengar som går till livbolaget och därmed försäkringstagarna.

Anledningen till att Salus Ansvar Liv, i likhet med flera andra livbolag, sänkt pensionsutbetalningar är att de som haft pågående utbetalningar fått för stor utbetalning i förhållande till försäkringens egentliga värde. De försäkringstagare som betalar in pengar på sina försäkringar subventionerade därigenom de försäkringstagare som var under utbetalning. På grund av den ömsesidiga försäkringsformen har bolaget såväl en rättighet som en skyldighet att sänka utbetalningarna för att skapa en rättvisa mellan generationer av försäkringstagare.   Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta Salus Ansvar, eller besöka Salus Ansvars hemsida (www.salusansvar.se) där vi har samlat frågor och svar med anledning av flytterbjudandet.

Fråga:  Ska Salus äntligen ta sitt Ansvar? Det är med en känsla av maktlöshet jag följt utvecklingen av mitt sparkapital. Under börsyran sker ingen tillväxt alls och därefter finansieras Salus Ansvars misslyckanden genom "återtag" av mina sparpengar. Fri flytträtt av hela kapitalet utan avgifter är den enda anständiga lösningen och fri flytträtt innebär också att jag själv väljer vilket bolag som ska förvalta mina sparpengar, inte Salus med stöd av Läkarförbundet!  Lars-Gunnar Hök

Salus Ansvar:   En generell flytträtt är inte ett alternativ. Enligt Finansinspektionen är en fri flytträtt till och med omöjlig. Det skulle innebära ett betydligt sämre erbjudande till dig som sparare eftersom vi då inte hade erhållit samma goda villkor från alla andra som vi nu får från SEB Trygg Liv.

Det innebär bland annat pengar som går till livbolaget och därmed försäkringstagarna, samt att ingen ny hälsoprövning behöver göras, vilket med största sannolikhet hade krävts vid en fri flytträtt.

Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta Salus Ansvar, eller besöka Salus Ansvars hemsida (www.salusansvar.se) där vi har samlat frågor och svar med anledning av flytterbjudandet.

Fråga:  Jag tecknade i slutet av 80-talet en pensionsförsäkring i Salus. Som läkare hade jag upplevt det då helt läkarägda företaget som bra för vårt kollektiv och tyckte jag kunde lita på att inbetalda pengar så småningom skulle komma mig och min familj tillgodo.

Initialt avsåg jag att pensionen skulle utbetalas till min död, alltså ingen tidsbegränsning efter pensionstiden. Under resans gång har mitt förtroende för Salus minskat och jag framförde en önskan om att ändra avtalet. Jag skulle helst vilja ha ut hela det inbetalda beloppet med avkastning men det var omöjligt. Jag fick som bäst acceptera utbetalning under fem år, då med början juni 2002. Då skulle jag ha cirka 900 000 kronor innestående och det gav mig cirka 15 000 kronor i månaden.

Vad som under senaste tiden gjort mig mest upprörd är att man reducerar utbetalningarna med cirka 10 procent samt antyder att ytterligare minskningar kan komma. Vad angav man då för skäl, jo solidariteten mot de nu inbetalande stackars kollegorna tvingade fram denna reduktion. Vad då! Så vitt jag kan förstå gäller det mina inbetalda pengar och den avkastning de genererat. Jag misstänker att jag inte har något att sätta emot, men skulle väldigt gärna veta vad som gäller för de drygt 2,5 åren som jag är i Salus klor. Så vitt jag har förstått rör sig aktuell diskussion om de personer som ännu inte kommit in i pensionsåldern och fortfarande betalar till det sjunkande skeppet.  Lars-Erik Afzelius, läkare och docent

Salus Ansvar:   Anledningen till att Salus Ansvar Liv, i likhet med flera andra livbolag, sänkt pensionsutbetalningar är att de som haft pågående utbetalningar fått för stor utbetalning i förhållande till försäkringens egentliga värde. De försäkringstagare som betalar in pengar på sina försäkringar subventionerade därigenom de försäkringstagare som var under utbetalning. På grund av den ömsesidiga försäkringsformen har bolaget såväl en rättighet som en skyldighet att sänka utbetalningarna för att skapa en rättvisa mellan generationer av försäkringstagare.   Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta Salus Ansvar, eller besöka Salus Ansvars hemsida (www.salusansvar.se) där vi har samlat frågor och svar med anledning av flytterbjudandet.

Fråga:  Jag vill utnyttja möjligheten att ställa frågor angående överflytt av pensionsförsäkring från Salus till SEB. Vid eventuell överflytt av mina insparade medel (jag har sen flera år en pensionsförsäkring) kommer jag då att avkrävas en ny hälsodeklaration av SEB? För den som eventuellt har drabbats av sjukdom efter det att de börjat spara i Salus skulle ju i så fall flytten innebära försämrade villkor.  Trogen pensionssparare

Salus Ansvar:   Nej, det kommer inte att krävas någon ny hälsodeklaration vid denna riktade flytträtt, något som du med största sannolikhet hade blivit tvungen att lämna vid en fri flytträtt.  Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta Salus Ansvar, eller besöka Salus Ansvars hemsida (www.salusansvar.se) där vi har samlat frågor och svar med anledning av flytterbjudandet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev