Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Samband mellan inkomst och hjärtöverlevnad

Publicerad: 20 oktober 2015, 08:04

Ju högre inkomst du har, desto större chans att överleva en hjärtoperation, antyder en svensk studie.


Studien, som är utförd på Karolinska institutet i Solna, sätter fingret på ett välkänt fenomen: att socioekonomiska faktorer — såsom utbildning och inkomst — har stor betydelse för risken att både drabbas av och överleva vissa typer av sjukdomar och ingrepp.

I den aktuella studien, som presenteras i Journal of the American College of Cardiology, utgick forskarna från drygt 100 000 patienter som hade genomgått en hjärtoperation någon gång mellan 1999 och 2012.

Patienterna delades in i fem lika stora grupper beroende på hushållens inkomster och följdes i genomsnitt i sju år.

Bland dem med lägst inkomst hade 43 procent dött vid uppföljningstidens slut, att jämföra med 14 procent bland dem med högst inkomster.

Efter att ha tagit hänsyn till flera kända riskfaktorer var risken för att dö efter hjärtkirurgi 30 procent lägre i gruppen med den högsta disponibla familjeinkomsten, jämfört med gruppen med den lägsta.

– Vi ser ett starkt samband mellan inkomst och överlevnad efter hjärtkirurgi, säger Ulrik Sartipy, en av forskarna bakom studien.

Även om sambandet är tydligt kan forskarna — på grund av studiens upplägg — inte säga att det rör sig om ett direkt orsakssamband.

Läs mer i abstract:

Magnus Dalén med flera. Household Disposable Income and Long-Term Survival After Cardiac Surgery. Journal of the American College of Cardiology, publicerad online 19 oktober 2015. Doi: 10.1016/j.jacc.2015.08.036

JOHAN NILSSON/TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev