onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Samma livslängd med olika metoder vid pulsåderbråck

Publicerad: 12 april 2010, 08:34

Långtidsdödligheten efter öppen eller endovaskulär operation för bukaortaaneurysm skiljer sig inte åt, enligt en randomiserad studie.


Det finns olika åsikter bland kärlkirurger vilken teknik som är bäst vid operation av bukaaortaaneurysm: den konventionella öppna metoden eller den nyare och skonsammare endovaskulära metoden, då en kärlprotes sätts in med kateterteknik via en artär i ljumskarna.

Tidigare randomiserade studier har visat att korttidsdödligheten är lägre med den endovaskulära metoden. Samtidigt har det bland annat varit osäkert hur hållbara de endovaskulära kärlproteserna är i ett längre perspektiv jämfört med de kärlproteser som sätts in med öppen kirurgi.

Brittiska forskare publicerar nu långtidsdata från en randomiserad studie där den endovaskulära metoden jämförts med öppen kirurgi hos patienter med stora bukaortaaneurysm, minst 5,5 cm i diameter. Totalt ingick 1 252 patienter som opererades mellan 1999 och 2004 vid 37 olika sjukhus i Storbritannien.

Som i tidigare studier var korttidsdödligheten, efter 30 dagar, lägre i den endovaskulära gruppen jämfört med i gruppen som fått konventionell behandling: 1,8 procent jämfört med 4,3 procent.

Sett över en längre period var den aneurysmrelaterade dödligheten lägre i den endvoaskulära gruppen upp till sex månader efter ingreppet. Men denna fördel började suddas ut efter fyra år, delvis på grund av ökande andel dödliga rupturer av de endovaskulära kärlproteserna.

Efter åtta års uppföljning fanns ingen skillnad mellan grupperna vare sig i aneurysmrelaterad dödlighet eller i total dödlighet.

Forskarna konstaterar dock att den endovaskulära metoden var kopplad till mer komplikationer, att ingreppet mer ofta behövde göras om och den var dyrare jämfört med den öppna metoden.

Studien publiceras online i New England Journal of Medicine. Samtidigt publicerar tidskriften en annan brittisk studie där den endovaskulära metoden undersökts på patienter som inte anses klara av konventionell öppen kirurgi          – den patientgrupp som den endovaskulära metoden ursprungligen utvecklats för.

En tidigare fyraårsuppföljning av studien visade överraskande att det inte fanns någon skillnad i dödlighet mellan patienter som lottats till endovaskulär kirurgi jämfört med dem i en kontrollgrupp som inte fick någon kirurgisk behandling alls.

I den ny aktuella åttaårsuppföljningen finner forskarna att den aneurysmrelaterade dödligheten var 47 procent lägre i den endovaskulära gruppen jämfört med kontrollgruppen. Men den fanns ingen skillnad i total dödlighet.

Läs studierna i New England Journal of Medicine:

Endovascular versus Open Repair of Abdominal Aortic Aneurysm
Endovascular Repair of Aortic Aneurysm in Patients Physically Ineligible for Open Repair

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev