Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Sänkta inflammationsmarkörer efter Vioxx till hjärtpatienter

Publicerad: 27 augusti 2004, 07:13

Inflammationsmarkörerna CRP och interleukin-6 sjönk efter att patienter med hög risk för ytterligare hjärt-kärlhändelser behandlats med cox-2-hämmaren Vioxx (rofecoxib). Det framgår av en studie som presenteras i tidskriften Circulation.


Effekten av cox-2-hämmande läkemedel på risken för akut kranskärlssjukdom har länge diskuterats. En del studier har pekat på en ökad risk medan slutsatsen i andra varit att det inte finns någon riskökning. Ett problem är att många studier varit tillbakablickande, och det har även funnits osäkerhet när det gäller andra riskfaktorer och  avsaknad av kontrollgrupp etc. I flera studier har rofecoxib haft ett sämre utfall än exempelvis celecoxib (Celebra).  Inflammation har en stor betydelse för uppkomsten av ateroskleros och i förlängningen hjärt-kärlsjukdom. Därför finns det teoretiska skäl att anta att cox-2-hämning kan ha en skyddande effekt tack vare sin antiinflammatoriska effekter. Forskare från Quebec Heart Institute/Laval Hospital, Quebec, Kanada, undersöka hur rofecoxib påverkar olika inflammationsmarörer och kärlens endotelfunktion, som även den har betydelse för hjärt-kärlsjukdom.  I den dubbelblinda studien ingick 35 patienter som minst två gånger hade haft hjärtinfarkter eller instabil kärlkramp. De hade dock stabil sjukdom när studien inleddes. 32 av deltagarna var män och medelåldern var 58 år. Patienterna hade även relativt sett höga halter CRP, C-reaktivt protein, en vanlig markör för inflammationer. Deltagarna slumpades till antingen 25 milligram rofecoxib per dag eller placebo under sex månader.  I placebogruppen steg medianvärdet av CRP från 3,16 mg/mL när studien inleddes till 4,22 mg/mL när den avslutades. I rofecoxibgruppen sjönk samma värde från 3,45 mg/mL före till 1,41 mg/mL efter. Även en annan markör, interleukin-6, sjönk signifikant efter behandling med rofecoxib.  Däremot påverkade rofecoxib inte p-selektin, en så kallad adhesionsmolekyl, som uttrycks av aktiverade endotelceller och trombocyter, och är en del av koagulationsprocessen. Inte heller påverkades MMP-9, ett enzym från makrofager som har betydelse för plackens stabilitet. Inte heller påverkades kärlens endotelfunktion.  Författarna konstaterar att cox-2-hämning med rofecoxib sänker inflammationsmarkörerna CRP och interleukin-6, men att varken P-selektin, MMP-9 eller kärlendotelet påverkas hos stabila patienter med återkommande kranskärlshändelser och förhöjt CRP. Resultatet stärker tanken att cox-2-hämning kan ha en klinisk positiv effekt hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev