Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag11.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Sars hade måttlig övergående effekt på hjärtfunktionen

Publicerad: 23 September 2003, 09:02

Hjärtats vänsterkammarfunktion försämrades hos sars-patienter under den akuta sjukdomsperioden. Men försämringen var inte kliniskt märkbar och gick tillbaka när patienterna tillfrisknade.


Sedan tidigare är det känt att kroppens cytokinbaserade svar på en infektion kan påverka hjärtfunktionen i negativ riktning. En forskargrupp från Queen Elizabeth Hospital, Hong Kong, har därför undersökt om även infektion av det coronavirus som orsakar sars, svår akut respiratorisk sjukdom, har denna effekt. Forskarna undersökte hjärtfunktionen på flera sätt hos 46 patienter med sars i akutskedet och 30 dagar senare. Då hade 6 patienter avlidit.  Patienterna var 19-72 år gamla och medelåldern var 41 år. 29 var kvinnor och 17 män. 14 av patienterna behövde andningsstöd med ventilator i akutskedet när de första mätningarna gjordes.  Hjärtparametrar som undersöktes var bland annat hjärtats minutvolym, vänsterkammarens ejektionsfraktion, isovolymisk relaxationstid och IMP för vänsterkammaren, ett index för hjärtmuskelns funktion. IPM var signifikant högre under akutskedet än 30 dagar senare: 0,42 respektive 0,33. Den isovolymiska relaxationstiden var 103 respektive 82 millisekunder och hjärtats minutvolym mätt med ultraljudsdoppler var lägre: 4,7 liter respektive 5,5 liter.  De patienter som krävde andningsstöd hade en lägre ejektionsfraktion hos vänsterkammaren och ett högre IMP än de som klarade sig utan ventilator.  Hjärtat från en 39-årig kvinna som avled av sjukdomen undersöktes efter hennes död. Ejektionsfraktion hos vänsterkammaren var 30 procent. Vänsterkammaren var något förstorad men hjärtmuskeln var inte slapp, det fanns inga tecken på infarkt eller infektion och kranskärlen var öppna. Det fanns inga tecken på ateroskleros eller blodproppar och hjärtklaffarna hade normalt utseende. Inga tecken på nekros kunde ses hos hjärtmuskelfibrerna.  Författarna konstaterar att flera hjärtparametrar som försämrades vid sars och att patienter med svårast sjukdom hade störst påverkan på hjärtfunktionen. Men försämringen tycks vara reversibel vid tillfrisknande från sars. Ytterligare undersökningar krävs för att kartlägga underliggande mekanismer och om förändringarna har en klinisk betydelse för patienten.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev