onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Semaglutid kan bli behandling av diastolisk hjärtsvikt

Publicerad: 25 augusti 2023, 09:56

En av de förbättringar som syntes i gruppen som behandlades med semaglutid var en ökning av antalet avverkade meter på sex minuter.

Foto: Getty Images

Patienter med hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion och samtidig obesitas kan få betydande symtomförbättringar om de behandlas med den viktminskande GLP1-analogen semaglutid. Rönen presenteras under den pågående europeiska kardiologikongressen, ESC 2023, i Amsterdam.

Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheterDanderyds sjukhusESCNew England Journal of MedicineHjärtsviktFetmaObesitas

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Resultaten är ett stort steg i rätt riktning i behandlingen av den här patientgruppen som har väldigt mycket besvär av sin sjukdom, säger Krister Lindmark, kardiolog och överläkare vid Danderyds sjukhus.

Samtidigt konstaterar han att det finns vissa begränsningar i studien:

– Man har haft mycket generösa inklusionskriterier sett till hjärtpåverkan mätt med både sviktmarkören NT-proBNP och ekokardiografi. Studien är inte heller tillräckligt stor för att se effekt på ”hårda” effektmått som kardiovaskulär död och sjukhusinläggningar.

I studien ingick 529 patienter från 13 länder som lottades till antingen semaglutid i ”överviktsdosen” 2,4 mg i veckan eller placebo. Samtliga patienter hade hjärtsviktsformen med bevarad vänsterkammarfunktion som anses särskilt svårbehandlad och som ofta syns tillsammans med obesitas. Denna typ av hjärtsvikt kallas även diastolisk hjärtsvikt eller HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction.

Efter ett års uppföljning såg forskarna en tydlig effekt på det primära utfallsmåttet, symtomskalan Kansas city cardiomyopathy questionnaire, som går från 0 till 100.

Semaglutidgruppen hade i snitt förbättrats med 16,6 poäng jämfört med 8,7 i placebogruppen. Forskarna framhåller att någon liknande symtomförbättring aldrig har setts tidigare i studier av läkemedel vid hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion.

Vidare sågs förbättringar i flera andra funktionella parametrar, som hur långt patienterna klarade att gå på sex minuter. Här ökade sträckan från 316 meter till 337 meter i semaglutidgruppen, jämfört med knappt någon förbättring alls i placebogruppen. Även vikten minskade som förväntat betydligt mer i semaglutidgruppen, jämfört med i placebogruppen.

– Så vitt vi vet är detta den första studien där man prövat ett viktminskningsläkemedel som behandling av hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion. Resultaten kommer troligen att få betydande inverkan på klinisk praxis, säger studiens försteförfattare Mikhail Kosiborod i ett uttalande från European society of cardiology.

Läs all vår bevakning från ESC 2023

Han får medhåll av Krister Lindmark.

– Detta är kliniskt relevanta förbättringar, även sett till att studiepersonerna var förhållandevis lindrigt sjuka i sin hjärtsvikt. Förmodligen spelar viktminskningen en stor roll här. Förutsatt att semaglutid får hälsoekonomiskt klartecken kan läkemedlet bli ett viktigt verktyg i den här patientgruppen tillsammans med SGLT2-hämmare som vi vet gynnsamt påverkar prognosen, säger han.

På biverkningssidan sågs en högre förekomst av så kallade negativa händelser i placebogruppen jämfört med i semaglutidgruppen.

I dagsläget är sematglutid bara tillgängligt i Sverige i lägre dosstyrkor som behandling av diabetes typ 2 under namnet Ozempic. Den högre dosen, som används vid primär behandling av obesitas under namnet Wegovy, är inte allmänt tillgänglig och det saknas än så länge också ett subventionsbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

– När läkemedlet sätts på marknaden hoppas jag att det i första hand ska kunna användas till obesa patienter med samsjuklighet, som till exempel dem med hjärtsvikt, säger Krister Lindmark.

Resultaten i studien, som är finansierad av läkemedsföretaget Novo Nordisk, presenteras i dag på ESC-kongressen under en så kallad hotlinesession. De publiceras också samtidigt i New England Journal of Medicine.

Läs abstract:

Mikhail Kosiborod med flera. Semaglutide in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity. New England Journal of Medicine, publicerad online den 25 augusti 2023. DOI: 10.1056/NEJMoa2306963

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev