Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Sjukdomar kopplas till statiner – men fördelarna överväger

Publicerad: 21 maj 2010, 14:54

Personer som använde blodfettsänkande statiner drabbades oftare av leverproblem, grå starr och akut njursvikt än andra – men inte cancer, enligt en stor brittisk undersökning.


Statiner är blodfettsänkande läkemedel som används för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med hög risk för sådan sjukdom.

Nu har forskare vid University of Nottingham, Storbritannien, gått till botten med vilka risker och nyttoeffekter som är kopplade till användning av läkemedlen.

Bakgrunden är att statiner blivit en av de mest förskrivna typerna av läkemedel samt att ett flertal studier har pekat på både möjliga biverkningar och skyddseffekter av statiner.

Forskarna har analyserat data från en stor primärvårdsdatabas med mer än 2 miljoner patienter från England och Wales, varav runt 225 000 nyligen hade inlett behandling med statiner. Patienterna följdes under perioden januari 2002 till juni 2008.

Forskarna konstaterar att statinanvändning ökade risken för grå starr, muskelsjukdom, akut njursvikt och förhöjda levervärden. De tre sistnämnda tillstånden är sedan tidigare kända biverkningar av statiner.

Riskökningarna gällde då forskarna kontrollerade för faktorer som ålder, rökstatus och andra sjukdomar.

På den positiva sidan fann forskarna att statiner tycktes skydda mot matstrupscancer och – som väntat – mot hjärt-kärlsjukdom.

Bland kvinnor med hög risk för hjärt-kärlsjukdom behövde 37 individer behandlas med statiner under fem år för att undvika ett fall av sådan sjukdom medan 1 266 behöver behandlas för att undvika ett fall av strupcancer.

I samma patientgrupp behövde 434 kvinnor behandlas för att ett extra fall av akut njursvikt skulle inträffa. Motsvarande siffror för muskelsjukdom, förhöjda levervärden och grå starr var 259, 236 och 33.

Bland manliga patienter i studien såg forskarna motsvarande samband förutom att männen oftare drabbades av muskelsjukdom.

Forskarna hittade dock inga samband alls mellan statinanvändning och risk för bland annat Parkinsons sjukdom, demens, venös blodpropp eller övriga cancersjukdomar.

I nya studier har andra forskare funnit en koppling mellan statinanvändning och nyinsjuknande i diabetes, se länk här intill, men detta samband undersöktes inte i den aktuella studien.

Undersökningen publiceras i tidskriften British Medical Journal.

I en ledarkommentar skriver två hjärtexperter att den brittiska undersökningen är den hittills bästa uppskattningen av biverkningsmönstret för statiner i den kliniska verkligheten, utanför kontrollerade studier.

De påpekar dock att studiedesignen gör att flera faktorer kan bidra till att de observerade riskerna med statinanvändning blir högre än vad de i själva verket är och att säkra orsakssamband inte kan fastställas.

Enligt ledarförfattarna visar studien att statiner sammantaget har en positiv risk-nyttabalans om de används enligt riktlinjer. Många av de observerade biverkningarna kan också gå tillbaka om man slutar med behandlingen.

Läs hela originalstudien:

BMJ 2010;340:c2197 

Relaterat material

Forskare ser koppling mellan blodfettsänkare och diabetes

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev