Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag18.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Sjuksköterskor ser patientfaror när vårdbiträden dokumenterar

Publicerad: 9 April 2008, 08:22

Patientsäkerheten är i fara när vård­biträden och undersköterskor ska avgöra om patientanteckningar hör till sjukvården eller till omsorgen. Det varnar Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor för.


– Jag har blivit förfärad när jag har gått igenom den sociala dokumentationen och sett hur mycket som sjuksköterskorna borde ha fått reda på, säger Helena Gustafsson.

Hon är själv medicinskt ansvarig sjuksköterska i Trosa och Gnesta kommun, dessutom är hon ordförande i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

I en skrivelse till äldreminister Maria Larsson (kd) och till Patientsäkerhetsutredningen varnar hon för konsekvensen av dagens lagstiftning. Lagen tvingar vårdbiträden och undersköterskor att föra social dokumentation på ett ställe, och sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter att föra sjukvårdsdokumentation på ett annat ställe. Sådan uppsplittrad dokumentation leder till risker för patientsäkerheten och för helhetssynen på de äldre som behöver hjälp, enligt skrivelsen.

– Det har kommit allt fler signaler från olika delar av landet om att lagens krav på dokumentation leder till problem, säger Helena Gustafsson.

”Får mindre information”
Problemen har ökat på grund av att länsstyrelserna nu ställer tydligare krav på vårdbiträden och undersköterskor att föra noggrann social dokumentation.

– Det har tyvärr lett till att sjuksköterskorna får mindre information om äldre och andra som behöver kommunala vård- och omsorgsinsatser.

Så här kan det se ut:

Agda, 84, är nedstämd och har tappat aptiten. Undersköterskan eller vårdbiträdet tolkar det som en social händelse, eftersom Agdas make Knut nyligen har avlidit, och noterar detta i den sociala dokumentationen. Den finns på papper i boendepärmen i personalrummet.

Men undersköterskorna och vårdbiträdena har inte tillgång till sjuksköterskans omvårdnadsjournal på data. Där finns ett test som visar att Agda riskerar undernäring på grund av medicinska skäl.
Helena Gustafsson påpekar att sjuksköterskorna försöker hämta och läsa igenom den sociala dokumentationen, men att de kanske bara hinner göra det två gånger i månaden.

– Det innebär att viktig information om de äldre inte kommer fram till sjuksköterskan i tid.
Problemet förvärras, enligt riks­föreningen, av att många kommuner har valt att låta den icke legitimerade personalen avgöra om en anteckning ska höra till hälso- och sjukvården eller till den sociala dokumentationen.

– Det är mycket olyckligt att den bedömningen, som är svår nog för sjuksköterskor, har lagts på personal på den allra lägsta nivån.

Hoppas på lagändring
Helena Gustafsson reagerar mot hela idén med att sjukvården gör en vårdplan, medan baspersonalen gör en genomförandeplan - för en och samma person.

– Det är konstigt att dela upp en människa på det sättet. När det gäller oro, matbesvär och fallproblematik kan det vara omöjligt att bestämma om det är sociala eller medicinska faktorer som är avgörande.

För att komma åt uppsplittringen efterlyser hon därför en gemensam vård- och äldreomsorgslag.
Henrik Kjellberg (kd), politiskt sakkunnig hos äldreminister Maria Larsson (kd), medger att det är ett bekymmer att två lagstiftningar styr vården och omsorgen av de äldre. Vad som ska göras åt detta är ministern ännu inte beredd att svara på.

MAS säkerställer god vård

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor har 211 medlemmar. Föreningen räknar med att det finns över 300 medicinskt ansvariga sjuksköterskor i landets kommuner.
En MAS, en medicinskt ansvarig sjuksköterska, ansvarar enligt lagen för den kommunala hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev