Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Skriver sjukintyg utan att ha träffat patienten

Publicerad: 28 september 2004, 12:48

Det händer att läkare inom psykiatrin skriver under sjukintyg utan att över huvud taget ha träffat patienten. Direkt lagstridigt, anser Socialstyrelsen, som varnar för att patienter kommer i kläm om sjukintygen är för dåliga.


I Dagens Medicin nr 39/04 refererades ett HSAN-fall där en läkare och en behandlingsassistent tilldelats en varning respektive en erinran. Orsaken var att läkaren förnyade recept och sjukintyg trots att endast assistenten hade träffat patienten.  Personal inom sjukvården och på försäkringskassor som Dagens Medicin har talat med säger att problemet inte är ovanligt.  - Vårdare och sjuksköterskor inom psykiatrin förväntas skriva sjukintyg som läkare sedan skriver på in blanco, säger Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening.  Syns att inte läkare skrivit under  Bilden bekräftas av Sonny Sunnerö, försäkringsläkare vid försäkringskassan i Norrbotten.  - Formellt sett ser intygen rätt ut eftersom läkare har skrivit under. Men jag har fått andrahandsuppgifter från AT-läkare som arbetar inom psykiatrin. De får en hög med sjukintyg som de förväntas skriva under. Dessutom märker vi också på andra sätt att det inte är läkare som skriver intygen, säger Sonny Sunnerö.  Enligt honom syns det på flera sätt: tunna beskrivningar av hur patienten mår och vilka undersökningsfynd som gjorts, samt bristande beskrivning av patientens funktionsnedsättning.  - Risken med detta är att vi inte kan fatta rätt beslut om sjukskrivning eftersom vi inte har något bra underlag. Speciellt olyckligt är att det är patienter inom psykiatrin som drabbas, säger Sonny Sunnerö.  Kan försämra tillståndet  Ewa Wressmark, jurist vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö, säger att det är direkt lagstridigt att skriva under ett sjukintyg utan att ha haft kontakt med patienten. Och endast om läkaren känner patienten mycket väl kan det räcka med en telefonkontakt om en sjukskrivning ska förlängas. Enligt Ewa Wressmark innebär det en risk för patientsäkerheten om sjuk-intygen är bristfälliga och skrivs av andra än läkare.  - Det kan få ekonomiska konsekvenser för patienten om ett intyg som ligger till grund för sjukskrivning är dåligt utformat. Och ekonomiska problem kan leda till försämringar i det psykiatriska tillståndet, säger hon.  Anna-Maria af Sandeberg, vice ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, förklarar hanteringen av sjukintyg inom psykiatrin med de arbetsrutiner som gäller där.  - Inom psykiatrin har vi ett utvecklat teamarbete, och en del arbete görs i teamets ansvar. Därför får våra skötare och sjuksköterskor ett större ansvar än vad motsvarande personal får inom den somatiska vården, säger hon.  Samtidigt tycker hon att det är allvarligt att sjukintyg skrivs under av läkare som inte träffat patienten.  - Vi vet att långa sjukskrivningar inte är bra, så egentligen borde vi vid varje tillfälle pröva att hitta andra lösningar än att förlänga en sjukskrivning, säger hon.  Under hösten ska Läkarförbundet se över sjukskrivningsprocessen. Svenska psykiatriska föreningen ska ingå i arbetsgruppen, och då kommer bland annat denna fråga att tas upp.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev