Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Smittskyddsinstitutets plan mot vinterkräksjukan

Publicerad: 27 november 2003, 13:16

RIKSSTÄMMAN: Smittskyddsinstitutet mobiliserar nu för att förhindra en upprepning av förra vinterns omfattande problem med vinterkräksjuka. De olika cirkulerande virusstammarna ska kartläggas och samarbetet med sjukhushygien utvidgas.


För att motverka en upprepning av vad som hände förra året har Smittskyddsinstitutet utarbetat en plan inom tre områden.  Chefsmikrobiolog Kjell-Olof Hedlund berättade, vid ett symposium om vinterkräksjuka under Riksstämman, att det främst handlar om en kartläggning av problemens omfattning inom vården.  - Ett rapporteringssystem har utarbetats för gjorda laboratorieanalyser och en kartläggning av de virusstammar som cirkulerar i landet.  För att genomföra arbetet har ett utvidgat samarbete startat ned sjukhushygien, smittskydd och viruslaboratorier i landet.  De rapporter som inkommit till Smittskyddsinstitutet visar att 13 000 patienter och 7800 anställda inom sjukvården i Sverige drabbades av vinterkräksjukan förra året. Men mörkertalet är stort och på Smittskyddsinstitutet bedömer man att minst dubbelt så många var smittade.  Bakom merparten av de utbrott som drabbade svensk sjukvård förra året låg virusstammen "new variant Grimsby". Någon förklaring till varför den virusstammen fick sådan spridning har man ännu inte. Men att smittspridningen är omfattande framgick tydligt av smittskyddsläkare Bo Svensson vid Stockholms läns landsting. Han berättade att 30 milliliter kräkning innehåller hela 30 miljoner viruspartiklar. De kan dessutom överleva upp till tre veckor.  Ann Tammelin, överläkare vid avdelningen för vårdhygien på Huddinge universitetssjukhus, betonade vikten av att det finns skriftliga rutiner och lokala handlingsplaner för hur vinterkräksjukan hanteras inom vården.  - Det viktigast är att avgränsa både smittade patienter och den personal som sköter dessa patienter från övriga sjukhuset.  Intagningsstopp kan vara nödvändigt för att inte riskera att smitta patienter som ska ha elektiv vård.  - Det är viktigt att vi inte låter kortsiktiga ekonomiska övervägande ta över och låter intagningsstopp upphöra för tidigt, säger Ann Tammelin.  Personalbrist, stress, dålig arbetsmiljö och överbeläggningar inom sjukvården gör att enkla sjukhushygienrutiner lätt glöms bort och kan vara en bidragande orsak till ökningen av vinterkräksjuka på sjukhusen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev