Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Snabb kranskärlsröntgen minskade ine dödsfallen

Publicerad: 20 maj 2009, 21:00

Tidig kranskärlsröntgen vid mindre hjärtinfarkter och instabil kärlkramp minskade inte antalet dödsfall, insjuknande i stroke och insjuknande i ny hjärtinfarkt.


Vid stora hjärtinfarkter med så kallad ST-höjning på EKG bör kranskärlsröntgen och påföljande revaskularisering göras så snabbt som möjligt.

Ska sådan invasiv intervention göras så snabbt som möjligt även vid mindre hjärtinfarkter och instabil kärlkramp? Eller är det bättre att avvakta något med ingreppet för att kärlen ska hinna läka?

Tidigare data har pekat på att snabb intervention är att föredra, men en ny studie som publiceras i dag, onsdag, i New England Journal of Medicine, tyder på att skillnaden i resultat är liten.

I den nya studien randomiserades 3 031 patienter med akut koronart syndrom, i detta fall individer med hjärtinfarkt utan ST-höjning eller instabil kärlkramp, till att antingen genomgå tidig eller sen kranskärlsröntgen.

Tidig intervention definierades som kärlröntgen inom 24 timmar och sen intervention definierades som kärlröntgen senare än 36 timmar efter att patienterna randomiserades.

Revaskularisering med ballongvidgning eller bypassoperation genomfördes om kranskärlsröntgen visade att minst en större kranskärlsartär var tilltäppt. I gruppen som fick tidig kranskärlsröntgen skulle revaskulariseringen genomföras så fort som möjligt. I gruppen som fick sen kranskärlsröntgen fanns ingen tidsgräns inom vilken revaskularisering skulle göras.

Det primära effektmåttet i studien var en kombination av död, hjärtinfarkt och stroke.

Vid sex månaders uppföljning hade 9,6 procent av patienterna i gruppen som genomgått tidig kranskärlsröngten antingen avlidit eller drabbats av stroke eller hjärtinfarkt. Motsvarande siffra bland de patienter som fått sen kärlröntgen var 11,3 procent. Dessa resultat uppnådde dock inte statistisk signifikans.

Däremot uppnåddes signifikans för det sekundära effektmåttet, en kombination av död, hjärtinfarkt eller så kallad refraktär ischemi. Och av studien framgår även att högriskpatienter, till skillnad från låg och medelriskpatienter, hade nytta av att undersökas tidigt med kranskärlsröntgen.

New England Journal of Medicine, 2009; 360: 2165–2175

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev