Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Socialstyrelsen och Svenskt Näringsliv startar samarbete

Publicerad: 21 Oktober 2002, 11:06

Svensk sjukvård behöver en mer öppen redovisning av sina resultat och en snabbare utveckling av kvalitetsarbetet. Det anser Svenskt näringsliv, som nu inlett ett samarbete med den offentliga sjukvården.


Svenskt näringsliv, som bildades i mars 2001 via en sammanslagning av SAF och Industriförbundet, får stöd från Socialstyrelsen som vill se en snabbare utveckling av kvalitetsarbetet.  - Vi behöver draghjälp för att få ut insikten om behovet av en öppen redovisning av kvalitetsdata, säger Nina Rehnqvist, överdirektör på Socialstyrelsen.  Hon berättar att tankar förts fram om att inrätta ett ackrediteringsinstitut som gör kvalitetsgranskningar, men att Socialstyrelsen i första hand vill att arbetet med kvalitetsdata sker på frivillig väg.  Vid Socialstyrelsen pågår också arbetet med att ta fram en prototyp för kvalitetsbokslut. Men Nina Rehnqvist medger att det varit trögt att få acceptans för öppna kvalitetsredovisningar.  - Det är också svårt eftersom det saknas system för att koppla ihop uppgifter ur datajournaler, säger Nina Rehnqvist.  Hittills har det nya nätverket, där alla tunga fackförbund inom den offentliga vården ingår, liksom Socialstyrelsen, träffats två gånger i form av "rundabordssamtal".

Kritisk till läkarnas inställning  Initiativtagare till nätverket är Svenskt näringsliv och ordförande för gruppen är Gösta Jedberger, vd för det privata vårdföretaget Praktikertjänst och ordförande för Vårdföretagarna, tidigare Privatvårdens arbetsgivarförbund. Han har även arbetat inom den offentliga sjukvården som sjukhusdirektör vid flera länssjukhus.  Gösta Jedberger är kritisk till läkarkåren när det gäller kvalitetsarbetet och menar att läkarna är en orsak till att det går så långsamt att få en öppen kvalitetsredovisning.  - Det finns en rädsla bland läkare att inte vara bäst som gör att de inte vill redovisa och jämföra sina resultat öppet, säger han.  Han menar att nätverkets viktigaste uppgift är att få förståelse för att öppenhet med kvalitetsregister och väntetider gynnar både medborgare och dem som arbetar i vården.  Ökad konkurrens ett viktigt mål  Läkarförbundets ordförande Bernard Grewin ger till viss del Gösta Jedberger rätt i hans kritik av läkarkåren.  - Det finns i dag inställningen att vi inte vill visa upp vår verksamhet förrän den är till 100 procent fungerande, säger han.  Det är att ha för höga ambitioner, menar han, och uppmanar läkarkåren att se kvalitetsarbetet som en hjälp att förbättra arbetet, inte som en utvärdering.  Han menar dock att Läkarförbundet i samarbetet med Läkaresällskapet tagit både ansvar och initiativ när det gäller medicinska kvalitetsfrågor via MKR, Medicinska kvalitetsrådet.  - Den medicinska kvaliteten är vårt område. Det är vårt ansvar att se till att upprätthålla och samtidigt granska den medicinska kvaliteten så att den kan vidareutvecklas, betonar han.  Bernard Grewin pekar också på att MKR sedan ett par år har skapat en speciell enhet för medicinsk kvalitetsrevision.   Anders Morin, projektledare inom Svenskt näringsliv och initiativtagare till "rundabordssamtalen", ser ökad konkurrens inom vården som ett viktigt mål.  - För att kunna göra jämförelser och öka konkurrensen mellan de olika alternativ som finns inom sjukvården vill vi ha en större öppenhet och mer av jämförelser när det gäller kvalitetsutvecklingsarbetet och kvalitetsmätningar, säger Anders Morin.  FOTNOT: I nätverket ingår Svenskt näringsliv, Svenska läkaresällskapet, Socialstyrelsen, Läkarförbundet, Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Vårdförbundet, Handelshögskolan, SIQ och Beställarnätverket.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev