Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Spironolakton försämrade njurfunktionen hos sviktpatienter

Publicerad: 14 november 2003, 10:13

Patienter med hjärtsvikt och som behandlades med spironolakton fick en försämrad njurfunktion. Detta visade sig som stigande värden för kreatinin och kalium i serum. Det visas i en dansk studie som refereras i lördagens utgåva av British Medical Journal.


I gällande riktlinjer för behandling av svår hjärtsvikt rekommenderas spironolakton i tillägg till ACE-hämmare och betablockerare. Spironolakton minskar sjuklighet och dödlighet hos dessa patienter, och anses tolereras väl med tanke på njurfunktion och halten av kalium i serum.   Detta motsägs nu i dansk studie, som visar att spironolakton kan försämra njurfunktionen. Forskare från Frederiksberg Universitetssjukhus, Köpenhamn, Danmark och Aker Universitetssjukhus, Oslo, Norge, gjorde en studie på 125 patienter från en mottagning för hjärtsviktspatienter i Köpenhamn. Enbart patienter med en vänsterkammarfraktion på högst 45 eller som redan stod på spironolakton (60 av 125 deltagare) togs med i studien.  Genomsnittsåldern var 73 år och 27 procent var kvinnor. Den genomsnittliga nivån av serumkreatinin var 118 mikromol per liter och serumkalium 4,2 millimol per liter.  När studien inleddes fick 93 av patienterna kaliumtillskott. Detta stoppades direkt hos 66 och hos övriga sänktes dosen gradvis. Patienterna följdes i 370 dagar och de träffade forskarna elva gånger med 23 dagar mellan varje tillfälle.  Serumkreatinin steg till 168 mikromol per liter. Jämfört med utgångsvärdet steg värdet med 20 procent hos 55 procent av deltagarna. Hos 24 procent av deltagarna steg det med 50 procent medan det hos 9 procent av deltagarna fördubblades. Patienterna gick ner i vikt med i genomsnitt 1,3 kg.  Serumkalium steg till i genomsnitt 5,0 millimol per liter. 36 procent av patienterna hade högre värden än 5,0 millimol per liter, 17 procent hade högre än 5,5 millimol per liter och 10 procent hade högre än 6,0 millimol per liter. Ju svårare hjärtsvikten var desto större var risken för svår hyperkalemi, serumkalium högre än 6,0 millimol per liter.  Stigande ålder och låg ejektionsfraktion var oberoende riskfaktorer för uppkomst av azotemi, ökad kvävehalt i blodet på grund av sviktande njurfunktion.  Författarna konstaterar att risken för biverkningar av spironolakton är betydligt högre än vad man trott tidigare. För stor urinproduktion kan vara en viktig förklaring till den försämrade njurfunktionen hos patienter som tar spironolakton. Därför bör man kanske reducera dosen av samtidigt givna diuretika, skriver de.  Till patienter med försämrad pumpförmåga, ejektionsfraktion från vänsterkammaren under 20 procent, bör inga kaliumtillskott ges. Viktnedgång bör följas och regelbundna prover för övervakning av njurfunktionen är ofrånkomliga, anser de.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev