Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Stärkt samband mellan kolesterol och diabetes

Publicerad: 10 mars 2015, 16:00

Foto: Thinkstock

I en stor holländsk studie stärks nu ett samband mellan ärftligt högt kolesterol och minskad risk för typ 2-diabetes. Mekanismen bakom fyndet tros vara samma som den som orsakar en ökad risk för diabetes vid statinbehandling.


Ämnen i artikeln:

Kolesterol

En ärftlig form av högt kolesterol, familjär hyperkolesterolemi, ger högt LDL-kolesterol och en kraftigt ökad risk för tidigt insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar. De med denna typ av kolesterolrubbning får sällan typ 2-diabetes, något som tidigare observerats men inte bevisats i studier. Rubbningen behandlas i dag med statiner, som i sin tur ger en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes.

I den nya holländska studien publicerad i tidskriften Jama, har man undersökt diabetesutveckling hos drygt 60 000 personer som tidigare dna-testats för ärftligt högt kolesterol i ett stort nationellt screeningprogram. Prevalensen för diabetes bland de med ärftlig hyperkolesterolemi var 1,75 procent jämför med 2,93 procent hos släktingar utan den ärftliga rubbningen. Dessutom hade de med allvarligare kolesterolrubbning ytterligare minskad risk för diabetes.

Eftersom studien är en observationsstudie kan inga orsakssamband bevisas och inga mekanismer bakom resultaten studerades. Forskarnas teori är dock att både den minskade diabetesrisken hos de med ärftligt högt kolesterol och den ökade diabetesrisken vid statinbehandling har med betacellernas kolesterolomsättning att göra.

Det försämrade kolesterolupptaget som de med familjär hyperkolesterolemi har, tros ge bättre överlevnad eller funktion hos betaceller och på det sättet en minskad risk för diabetes. I motsats till detta menar forskarna att statinerna, som ökar upptaget av kolesterol i cellerna, skulle ge en försämrad funktion eller överlevnad i betacellerna.

I en ledare till artikeln menar två experter att den nya studien stärker det aktuella sambandet mellan kolesterol och diabetes. I en allmän kommentar till studien anser experterna att riktlinjer för statinbehandling inte bör ändras eftersom fördelarna är större än riskerna.

Här kan du läsa hela studien:

Joost Besseling med flera. Association between familiar hypercholesterolemia and prevalence of type 2 diabets mellitus. Jama. 2015; 313(10): 1029-1036. DOI: 10.1001/jama.2015.1206.

KARIN SVENS

Ämnen i artikeln:

Kolesterol

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev