Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Statiner hade samma effekt - oavsett startnivå av CRP

Publicerad: 2 februari 2011, 17:25

Tidigare forskning har pekat på att nyttan av statiner kan vara större hos patienter med högt värde av inflammationsmarkören CRP. Men detta samband får inte stöd i en ny stor studie.


Numera är det etablerat att inflammatoriska processer är en viktig komponent i utvecklingen av ateroskleros. Mot den bakgrunden har inflammationsmarkören CRP lanserats som en möjlig indikator på vilka patienter som kan ha störst nytta av behandling med kolesterolsänkande statiner.

En ny analys av världens största randomiserade statinstudie, Heart Protection Study, pekar dock på att patienternas nivå av CRP inte är kopplad till effekten av statinbehandlingen.

I studien som helhet gav statinläkemedlet simvastatin en minskning av hjärt-kärlrelaterade händelser som hjärtinfarkt och stroke med 24 procent, jämfört med placebo.

Forskarna delade upp deltagarna i fyra grupper beroende på vilken CRP-nivå de hade i början av studien. Slutsatsen är att de statinbehandlade deltagarna fick ungefär samma skyddseffekt av behandlingen i alla fyra grupper.

Bland annat poängterar forskarna att det fanns en klar nytta av simvastatin bland patienter med både lågt CRP och lågt värde på LDL-kolesterolet.

Studien publiceras i tidskriften Lancet.

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online den 29 januari 2011

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev