fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Statiner kan öka diabetesrisk med 50 procent

Publicerad: 5 mars 2015, 10:15

Risken för diabetes vid användning av de kolesterolsänkande statinerna verkar öka i större utsträckning än vad man tidigare trott. Åtminstone enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Diabetologia.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Statiner minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar men innebär också en ökad risk för att utveckla diabetes. Under de senaste åren har ett antal studier och meta-analyser kopplat statinbehandling till en ökad risk för diabetes.

Nyligen publicerades en finländsk populationsstudie där man följt 8 749 icke-diabetiker, varav 2 142 personer på statinbehandling. Vid en sexårsuppföljning såg forskarna att statinbehandling ökade risken för typ 2 diabetes med 46 procent, jämfört med en jämförbar grupp som inte fick statiner. Dessutom minskade insulinkänsligheten och insulinutsöndringen hos dem som fick statiner jämfört med dem som inte fick statiner.

Atorvastatin och simvastatin ökade diabetesrisken och effekten var dosberoende. Andra statiner (pravastatin, fluvastatin och lovastatin) gav ingen ökad diabetesrisk, men antalet patienter som fick dessa läkemedel var för lågt för att kunna avgöra deras individuella risker, enligt forskarna.

Resultaten visar, enligt forskarna, att risken för diabetesutveckling vid statinbehandling är större än vad som tidigare rapporterats, och att av de statiner som användes i studien var det atorvastatin och simvastatin som stod för riskökningen.

En svaghet med studien är att den omfattar finländska män, och att resultaten därför inte kan användas för till exempel kvinnor och andra etniska grupper utan ytterligare studier.

Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet menar att debatten om statinanvändning och diabetesrisk ständigt pågår, men att det finns ett tveklöst samband mellan statinbehandling och diabetesutveckling. I en metaanalys från 2013 baserad på två studier, var riskökningen för typ-2 diabetes vid statinanvändning 18 procent, alltså en betydligt lägre risk än i den nya observationsstudien

– Finländska män har en känd hög risk för hjärt-kärlsjukdomar. Därför kan risken för diabetes sekundärt till statiner ha överskattats i den nya studien, säger Peter Nilsson

Trots risken för diabetes överväger ändå nyttan av statinerna.

– Även om risken för ny diabetes skulle vara så hög som forskarna anger i studien, så är nyttan med statinerna trots allt ändå så stor att det är viktigt att vi inte avhåller patienter från statiner, framförallt inte riskpatienter. Det viktiga är att läkare regelbundet mäter blodsockret hos dessa, säger Peter Nilsson.

Hela studien kan du läsa här:

Henna Cederberg med flera. Increased risk of diabetes with statin treatment is associated with impaired insulin sensitivity and insulin secretion: a 6 year follow-up study of the METSIM cohort. Diabetologia, published online 4 mars 2015. DOI: 10.1007/s00125-015-3528-5.

Relaterat material

Nyttan större än diabetesrisk med statiner

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev