måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Statiner skyddade även vid intermediär hjärtrisk

Publicerad: 2 april 2016, 14:00

Nya resultat kan leda till förnyad debatt om nyttan med att behandla friska med kolesterolsänkande statiner. Läkemedlet rosuvastatin minskade insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom med 25 procent hos personer som i dag inte kommer i fråga för sådan behandling.


Artikeln är uppdaterad den 4 april kl 10.50 med kommentar från Jan Håkansson.

– Resultatet kommer säkert att diskuteras och kan möjligen leda till förändrade riktlinjer i framtiden. I dag erbjuder vi bara statiner till dem som redan är hjärt-kärlsjuka eller som har hög risk för sådan sjukdom, säger Claes Held, kardiolog och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som varit svensk huvudprövare för studien.

Den omfattade 12 700 personer från 21 länder som lottades till att få behandling med rosuvastatin (Crestor) i dosen 10 mg eller placebo. Deltagarna klassades som att ha intermediär risk för hjärt-kärlsjukdom. De hade alla minst en riskfaktor, som rökning eller hög midja-stusskvott, men var i övrigt friska från hjärt-kärlsjukdom.

Efter i median 5,6 års uppföljning hade 3,7 procent bland dem som fått aktiv behandling drabbats av hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död. Motsvarande siffra i placebogruppen var 4,8 procent.

Resultaten innebär att 91 personer skulle behöva behandlas under 5,6 år för att en av de aktuella hjärt-kärlhändelserna skulle kunna undvikas.

Den siffran är alldeles för hög för att resultaten ska påverka några behandlingsrekommendationer. Det anser Jan Håkansson, som är distriktsläkare i Krokom och ordförande i Svensk förening för allmänmedicins läkemedelsråd.

– Studien bekräftar tidigare resultat att statiner har en primärpreventiv effekt. Men vinsterna är så små att betydelsen för klinisk praxis blir marginell, säger han.

Claes Held sticker inte under stol med att resultaten kan leda till en diskussion om risker med överbehandling och medikalisering.

– Och det är en viktig diskussion. Samtidigt svarar hjärt-kärlsjukdom för en stor sjukdomsbörda, inte minst globalt sett. Alla sätt att minska denna börda är välkomna även om livsstilsåtgärder alltid är förstahandsmetod.

Han fortsätter:

– I dagsläget är kostnaden för rosuvastatin hög eftersom patentet ännu inte har gått ut. Men det är inte osannolikt att man skulle fått liknande resultat med andra billigare statinläkemedel.

På biverkningssidan konstaterar Claes Held och hans kollegor att rosuvastatin inte gav ökad risk för utveckling av diabetes eller cancer. Något fler patienter som fick läkemedlet behövde dock opereras för grå starr. Likaså var det fler som upplevde muskelbesvär.

I studien, som presenteras på den pågående hjärtkongressen ACC i Chicago, ingick även en arm där deltagarna lottades till blodtrycksbehandling med angiotensinreceptorblockeraren kandesartan och det milt vätskedrivande läkemedlet hydroklortiazid.

Denna behandling gav dock ingen generell effekt på insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom, även om det enligt forskarna gick att se en sådan hos personer som i början låg relativt högt i systoliskt blodtryck.

Forskarna såg inga ytterligare fördelar eller risker när blodtrycksbehandlingen kombinerades med rosuvastatin.

Studien har finansierats av Canadian Institutes of Health Research och läkemedelsföretaget Astra Zeneca.

Läs abstract till studierna:

Salim Yusuf med flera. Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk Persons without Cardiovascular Disease. New England Journal of Medicine, publicerad online den 2 april 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1600176
Eva Lonn med flera. Blood-Pressure Lowering in Intermediate- Risk Persons without Cardiovascular Disease. New England Journal of Medicine, publicerad online den 2 april 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1600175
Salim Yusuf med flera. Blood-Pressure and Cholesterol Lowering in People without Cardiovascular Disease. New England Journal of Medicine, publicerad den 2 april 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1600177 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev