Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Stor risk för blodpropp vid aktiv fas av tarmsjukdom

Publicerad: 10 februari 2010, 12:01

Inflammatorisk tarmsjukdom tycks vara en större riskfaktor för att drabbas av blodpropp än man tidigare trott, enligt forskarna bakom en ny studie i Lancet.


Det är känt sedan tidigare att risken för venösa blodproppar är ökad hos patienter med aktiv inflammatorisk tarmsjukdom och därför får sådana patienter blodproppsförebyggande behandling om de läggs in på sjukhus.

Hur stor riskökningen är bland patienter som inte är inlagda är dock inte klarlagt, enligt forskarna bakom den aktuella studien.

De har nu jämfört nästan 14 000 patienter med inflammatorisk tarmsjukdom med över 70 000 kontrollpersoner som alla fanns registrerade i en allmänmedicinsk databas. I gruppen med tarmsjukdom drabbades 139 personer av blodpropp, jämfört med 165 av kontrollerna. Totalt sett hade personerna med tarmsjukdom 3,4 gånger förhöjd risk att drabbas av blodpropp.

När forskarna sållade fram de patienter som genomgick en aktiv fas i sin sjukdom, och som fått en ny kortisonkur för detta, var risken kraftigt ökad: 8,4 gånger så hög som för kontrollpersonerna.

Den relativa risken att drabbas av blodpropp under en aktiv fas av sjukdomen var högre under perioder då patienterna inte låg på sjukhus, 15,8 gånger ökad jämförd med personer i kontrollgruppen som inte var inlagda. Under perioder av sjukhusvistelse var den relativa risken 3,2 gånger ökad.

Forskarna föreslår att ett sätt att minska risken för dem som har aktiv tarmsjukdom, men som inte är inlagda, är att ge en kort behandling med lågmolekylärt heparin eller möjligen orala blodproppshämmare.

I en kommentar i samma utgåva av Lancet konstateras dock att effekten och kostnadseffektiviteten av sådan förebyggande behandling måste utvärderas innan den blir rutin.

Forskarna bakom studien är knutna till University of Toronto, Kanada, och Johns Hopkins i Baltimore, USA.

Läs studien:

Lancet, publicerad online den 9 februari 2010

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev