söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Stress och oro var vanligare hos kvinnor före hjärtinfarkt

Publicerad: 6 april 2022, 09:11

Forskningssjuksköterskan Anneli Olsson är doktorand vid Lunds universitet och försteförfattare till studien om hjärtinfarkt. Foto: Privat, Getty Images

En ny svensk studie av bland andra doktoranden Anneli Olsson pekar på att det finns tydliga könsskillnader i flera vanliga så kallade triggerfaktorer innan personer insjuknar i hjärtinfarkt.

Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheterLunds universitetHjärtinfarkt

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Forskare vid Lunds universitet konstaterar att stress, oro, nedstämdhet och sömnbrist generellt sett var de vanligaste sådana faktorerna. Dessa var även överrepresenterade bland kvinnor, se grafik längst ner.

– De här könsskillnaderna har till viss del beskrivits förut, men vi blev ändå lite överraskade att skillnaderna var så tydliga, säger forskningssjuksköterskan Anneli Olsson, som är doktorand vid Lunds universitet och försteförfattare till studien.

Det är välkänt att en viss del av hjärtinfarkterna föregås av särskilda omständigheter eller triggerfaktorer. För att få en bättre bild av skillnaderna mellan könen sammanställde Anneli Olsson och hennes kollegor enkätsvar från 451 svenska patienter som drabbats av hjärtinfarkt under åren 2018 eller 2019.

Deltagarna ombads gradera i vilken utsträckning de upplevt eller ägnat sig åt ett 30-tal möjliga triggerfaktorer under dygnet före infarkten. De faktorer som uppgavs ha förekommit ”mer än vanligt” ansågs vara triggerfaktorer i det enskilda fallet.

Huruvida en triggerfaktor verkligen ”triggat” en infarkt går dock inte att säga. Att hjärtinfarkter generellt är vanligare bland män – i studien utgjorde de 70 procent – speglades till exempel inte på det stora hela i en ökad ansamling av triggerfaktorer bland dem.

– Det här är ett forskningsområde där det är mycket svårt att fastslå orsakssamband. Och det kan inte vi heller i denna studie. Det är känt att kvinnor generellt skattar mer oro och stress än män men hur kausalt detta är för hjärtinfarkten kan vi inte säga. Resultaten kan dock ge ledtrådar till möjliga orsakssamband, säger Anneli Olsson.

Läs också: Industrin letar guld med svenska register

Två triggerfaktorer som tidigare forskning pekat på som mer förekommande hos män är fysisk aktivitet och kraftiga måltider, men här såg lundaforskarna ingen tydlig könsskillnad i sin studie. Den enda triggerfaktor som var överrepresenterad hos män var utomhusaktivitet.

– En spekulation är att utomhusaktivitet kan vara kopplad till exponering för kyla, vilket man sedan tidigare vet kan utlösa hjärtinfarkt, säger Anneli Olsson.

Hon presenterar resultaten på Kardiovaskulära vårmötet som pågår den 6 till 8 april i Malmö.

Forskarna går nu vidare med att undersöka vad det kan finnas för orsaker till att hjärtinfarkter inträffar oftare vid vissa tillfällen, som storhelger.

Klicka på grafiken för en förstoring.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev