Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Studie bekräftar nyttan av intensiv språkträning efter stroke

Publicerad: 14 mars 2017, 08:11

Nu bekräftar tysk studie i Lancet att intensiv språkträning under tre veckor förbättrade den verbala kommunikationen hos patienter med kronisk afasi efter stroke.


– Det är jätteroligt att studien är såpass stor och bra gjord samt publicerad i en välrenommerad tidskrift. Även om resultatet är något som vi kliniker redan vetat om länge så är det bra att det bekräftas i en studie. Den stärker även Socialstyrelsens kommande riktlinjer vad gäller intensiv språkträning vid afasi efter stroke, säger Monica Blom Johansson, logoped och universitetslektor vid Uppsala universitet.

Anledningen till att intensiv språkträning framöver kommer ingå i Socialstyrelsens riktlinjer är en tidigare publicerad Cochrane-översikt. Den visade på positiv effekt av språkträning vid stroke och den aktuella studien styrker alltså detta.

– Resurserna är mycket bristfälliga för denna patientgrupp så de uppdaterade riktlinjerna kommer förhoppningsvis att innebära ett rejält tillskott av logopeder som innebär att vi har möjlighet att erbjuda behandling på ett sätt som vi tidigare inte kunnat. Det gäller framför allt intensiv språklig träning men också träning av funktionell kommunikation och kommunikationspartnerträning, säger Monica Blom Johansson

Den aktuella studien var randomiserad och försökspersonerna lottades till att antingen ingå i en grupp som fick intensiv språkträning i mer än tio timmar per vecka eller kontrollgrupp som fick uppskjuten språkträning i tre veckor. Resultatet visar att gruppen som fick intensiv språkträning förbättrades med 2,61 poäng enligt skalan Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test A-scale, medan kontrollgruppen försämrades -0,03 poäng.

– Även om man kan tycka att en 10 procent förbättring, 2,61 poäng, inte är mer än en måttlig sådan, så instämmer jag i författarnas resonemang i diskussionsdelen att även en liten numerisk ändring kan innebära att patienten går från inget socialt deltagande till åtminstone en låg grad av socialt deltagande. Således är resultatet helt klart kliniskt relevant.

Totalt rekryterades 158 patienter till studien som hade haft bestående afasi i mer än ett halvår efter stroke. Enligt Monica Blom Johansson är det alltså ett stort antal.

– Det beror inte på att afasi efter stroke är ovanligt utan på att många faktorer påverkar vilket gör det svårt att hitta patienter som kan ingå i studien. Det avspeglas även i att det tog två år att rekrytera patienter till studien.

En remissversion av Socialstyrelsens kommande riktlinjer förväntas gå ut under våren 2017.

 Caterina Breitenstein med flera. Intensive speech and language therapy in patients with chronic aphasia after stroke: a randomised, open-label, blinded-endpoint, controlled trial in a health-care setting. Lancet, publicerad online 27 februari 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30067-3

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News