Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Studie kan förändra syn på blodtryck hos unga män

Publicerad: 25 februari 2011, 09:28

Att ha ett högt diastoliskt blodtryck tycks innebära en högre risk för förtida död hos unga män än att ha ett högt systoliskt blodtryck, enligt en stor svensk studie.


Studier har visat att det systoliska blodtrycket, övertrycket, är en bättre markör för överlevnad än det diastoliska blodtrycket, undertrycket, hos medelålders och äldre personer.

Men hos unga personer kan det vara tvärtom, åtminstone enligt en stor svensk uppföljning av mönstringsdata från värnpliktiga män.

Forskaren Johan Sundström vid Uppsala universitet och kollegor vid Karolinska institutet analyserade överlevnaden bland 1 207 141 män som mönstrat under åren 1969 till 1995.

Under i snitt 24 års uppföljning hade 28 934 av männen avlidit. Risken att ha dött var tydligare kopplat till att ha haft ett högt diastoliskt blodtryck vid mönstringen än ett högt systoliskt blodtryck.

Sambandet mellan diastoliskt blodtryck och sämre överlevnad gällde för blodtrycksvärden över 90 mmHg. Under detta gränsvärde fanns ingen koppling mellan blodtryck och förtida död.

För det systoliska blodtrycket fanns det ett U-format samband där 130 mmHg var det mest optimala värdet. Blodtryck under och över detta värde var kopplat till ökad risk för förtida död. Sambandet mellan lågt systoliskt blodtryck och sämre överlevnad förklarades av ökad risk för icke kardiovaskulär död.

Studien publiceras i tidskriften British Medical Journal.

Läs hela originalstudien:

BMJ 2011;342:d643

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev