Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Studie kan öppna för ny typ av övervakning vid hjärtsvikt

Publicerad: 10 februari 2011, 09:22

En blodtrycksmätare inuti lungkretsloppet kan förbättra medicineringen av hjärtsvikt och minska sjukhusinläggningar, enligt en ny studie. (Ny version 10 februari kl 10.20)


Det är amerikanska forskare som utvärderat en ny teknik för så kallad hemodynamisk övervakning av patienter med hjärtsvikt.

Tekniken innebär att en liten blodtrycksmätare inplanteras i lungartären. Apparaten sänder sedan trådlös information till en databas, med vars hjälp läkare kan justera patientens medicinering, till exempel dos av vätskedrivande läkemedel.

Studien omfattade 550 patienter med medelsvår hjärtsvikt och minst en tidigare sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt. Samtliga fick en blodtryckssensor.

Hos hälften av deltagarna hade dock läkarna slumpats till att inte ha tillgång till informationen från sensorn. Här fick läkarna styra behandlingen på sedvanligt sätt beroende på patientens symtom.

Efter sex månader hade 83 hjärtsviktsrelaterade sjukhusinläggningar inträffat bland de 270 patienter där läkarna hade tillgång till informationen av blodtryckssensorn.

Motsvarande i siffror i kontrollgruppen var 120 sjukhusinläggningar bland 280 patienter, vilket ger en relativ riskminskning på 30 procent.

Totalt åtta patienter fick komplikationer på grund av blodtryckssensorn, dock utan allvarliga konsekvenser.

Hans Persson, som är kardiolog och överläkare vid Danderyds sjukhus, anser att resultaten i studien är betydelsefulla. Han poängterar att hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom och en de absolut vanligaste anledningarna till sjukhusvård.

–  Alla metoder som kan leda till bättre behandlng och minskad sjukvård är därför välkomna i denna generellt sett underbehandlade patientgrupp. Den nya tekniken har stor potential och studien är väl genomförd, även om man skulle vilja ha mer detaljer om vilka medicinändringar som gjordes i behandlingsgruppen, säger han.

– Om metoden blir tillgänglig i Sverige tror jag att den först kan bli aktuell för patienter med instabil sjukdom med återkommande besök. En möjlig nackdel är att priset på tekniken säkert blir högt, men samtidigt kan minskade sjukhusinläggningar leda till kostnadsbesparingar.

Studien, som publiceras i tidskriften Lancet, är finansierad av företaget Cardiomems.

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online den 10 februari 2011

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev