Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

”Studien kommer att skapa många diskussioner”

Publicerad: 16 november 2014, 23:38

Resultaten i DAPT-studien om förlängd trombocythämning efter att patienter har fått läkemedelsstent kommer knappast påverka svensk praxis, anser Stefan James vid Uppsala kliniska forskningscentrum, UCR.


– Studien är huvudsakligen amerikansk, vilket innebär en del problem för tolkningen i ett svenskt perspektiv. Hälften av patienterna fick stenttyper som vi sedan länge slutat använda på grund av den högre risken för stenttrombos, säger han till Dagens Medicin.

Det var sent på söndagskvällen svensk tid som resultaten från studien DAPT presenterades på AHA-kongressen av Laura Mauri vid Harvard Clinical Research Institute. Studien, som på förhand lanserats som en av höjdpunkterna på kongressen, visade att 30 månaders behandling med dubbel trombocythämning minskade risken för stenttromboser och hjärtinfarkter, men ökade risken för blödning. Se artikel om resultaten till höger.

Och Stefan James, som lyssnade till presentationen, påpekar att studien absolut är intressant, inte minst för att den tillkommit delvis tack vare svenska studier.

– Den planerades på initiativ av den amerikanska kontrollmyndigheten FDA efter en studie från oss som visade på ökad risk för död med läkemedelsstent. Vår och andra artiklar resulterade i att läkemedelsstentar ifrågasattes och behandlingstiden ökades för att minska risken för stenttrombos, säger han och fortsätter:

– Under tiden studien har pågått har läkemedelsstenten genomgått tydliga förbättringar med allt lägre risk för stenttrombos och ingen ökad risk för död. Studien fokuserar egentligen på att behandla stenten. Vi bör vara mer inriktade på att behandla patienter, med eller utan stent.

Sannolikheten är alltså liten att studien skulle ändra praxis i Sverige, enligt Stefan James.

– Vi använder bara senaste generationen av läkemedelsavgivande stentar och vi har ingen tradition eller rekommendation att behandla mer än ett år i dag. Att med dessa resultat ändra praxis och öka durationen är orimligt med tanke på ökad blödningsrisk, säger han och fortsätter:

– Vi har dessutom vid akut kranskärlssjukdom helt gått över till trombocythämmaren ticagrelor som inte var med i DAPT-studien. Här har vi starkt stöd för att behandla i ett år. Men det finns inga studier ännu som talar för att behandla längre med ticagrelor.

Vidare påpekar Stefan James att DAPT-studien undersökt vad som händer efter ett år utan komplikationer och om man då slutar eller fortsätter med dubbel trombocythämning i 18 månader till.

– Det gör att den inte hjälper oss att planera behandlingsdurationen när patienterna skrivs ut efter PCI. I denna situation finns flera studier som visat att en längre tids behandling inte minskar risken för komplikationer men ökar blödningsrisken. I USA förlängs ofta behandlingen både ett och flera år på grund av rädslan för stenttrombos, säger Stefan James och fortsätter:

– Men stenttrombos är ju bara en av många komplikationer som kan inträffa. Allvarlig blödning är minst lika illa och död är värre. Observera att det är 46 fler stenttromboser i placeboarmen men 42 färre allvarliga blödningar och 24 färre dödsfall.

Vad tror du om den sämre överlevnaden hos patienterna som fick förlängd dubbel trombocythämning?

– Den är intressant och viktigt. Den kan delvis bero på slumpmässigt mer cancer i interventionsgruppen men också på ökad risk för mycket allvarliga blödningar. Det senare stämmer med tidigare studier med prasugrel som användes hos 35 procent av patienterna. Det ger en mycket allvarlig signal. Även om studiens primära utfallsvariabler är positiva gör den ökade blödningsrisken och dödligheten att det inte är attraktivt att öka behandlingslängden, säger Stefan James.

Han konstaterar avslutningsvis:

– DAPT-studien kommer att skapa många diskussioner. Den öppnar för möjligheten att långtidsbehandling med mer potent trombocythämning kan minska risken för hjärtinfarkt vilket kan vara positivt om blödningsrisken kan kontrolleras. Det ökar intresset för studien Pegasus där man undersöker långtidsbehandling med ticagelor i stabilt skede efter infarkt. Resultaten där väntas i mars.

Relaterat material

Förlängd dubbel trombocythämning gav färre hjärtinfarkter

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev