Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Svårt att följa nya lagen om biobanker

Publicerad: 28 Oktober 2002, 12:33

Den nya lagen om biobanker som träder i kraft vid årsskiftet blir svår att följa. Det anser flera instanser som i remissyttranden om lagens föreskrifter tycker att Socialstyrelsen bör tydliggöra hur regelverket ska tillämpas.


Datainspektionen påpekar särskilt svårigheterna med gränsdragningen till Personuppgiftslagen, Pul, vars syfte är att vakta om den enskildes integritet.  "Den som är huvudman för en biobank måste alltså tillämpa två regelverk för de människor vars prover sparas i biobanker. I samband härmed finns risk för tillämpningssvårigheter", skriver Datainspektionen.  Biobankslagen har tillkommit för att reglera integriteten för den som lämnat prover till biobanker. Lagen kräver att den enskilde lämnar sitt medgivande för att proverna ska sparas i en biobank. Prover som tas rutinmässigt och som sparas kortare tid än två månader omfattas inte. Lagen som träder i kraft vid årsskiftet har ifrågasatts av anställda i sjukvården som befarar att den blir krånglig att följa samt att kravet på samtycke från patienten kommer att försvåra diagnostiken och hota patientsäkerheten, se bland annat Dagens Medicin nr 12/02, 20/02 och 21/02.  Patologer hårdaste kritikerna  Socialstyrelsens föreskrifter och råd för hur lagen ska följas i vården ska ange vilka krav som ska ställas angående kvalitet och säkerhet. I de flesta remissvaren påpekas att föreskrifterna och råden måste bli tydligare för att vara möjliga att följa.  Hårdast i sin kritik är Svensk förening för patologi, SFP, som trots att den inte är remissinstans, lämnat ett svar där den betecknar Socialstyrelsens förslag som ofullständigt, oklart och dåligt genomarbetat.  "På flera punkter saknas helt tillämpningsföreskrifter", skriver SFP som anser att det inte låter sig göras att gå igenom samtliga brister i förslaget.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev