Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Synfältsskugga var ingen blodpropp

Publicerad: 28 augusti 2007, 13:26

En frisk äldre man fick en hastigt påkommen skugga i synfältet, som efter en undersökning tolkades som en infarkt i synnerven. Det visade sig dock vara värre än så och det kunde, om behandling inte hade satts in i tid, orsakat blindhet på båda ögonen.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingS:t Eriks ögonsjukhus

Den 75-årige mannen som kom till akutmottagningen vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm hade plötsligt drabbats av en skugga mitt i synfältet på vänster öga och han hade dessutom ett flimrande färgfenomen som kom och gick i skuggan. Vid undersökningen bedömdes han ha en synskärpa i ögat på 0,5, vilket motsvarar att man ser texten på ungefär halva syntavlan. På höger öga hade mannen fullgod syn.

Vid en undersökning av ögonbotten visade det sig att mannen hade en svullnad, samt strimblödningar på synnervshuvudet, det vill säga där synnerven kommer in i ögat. Den ST-läkare som undersökte mannen bedömde att han hade drabbats av en synnervs­infarkt. För att utesluta att mannen hade drabbats av en temporalisarterit frågade ST-läkaren om mannen hade haft problem med bland annat smärta i tuggmuskulaturen, huvudvärk eller feber.Mannen nekade till detta och en senare provtagning visade att han inte heller hade någon förhöjd sänka.

Ytterligare försämrad syn
ST-läkaren kontaktade en överläkare på kliniken för att bekräfta diagnosen. Vid samtalet beslutades att mannen skulle få gå hem med remiss till en vårdcentral för utredning och Trombyl för att förebygga ytterligare blodproppar.

Efter tre veckor kontaktade mannen sjukhuset igen. Då hade synen på vänster öga försämrats ytterligare och vid ankomsten till sjukhuset visade det sig att han inte kunde läsa någon text alls med vänster öga. Synen hade begränsats till att han kunde uppfatta läkarens fingrar på som längst en meters avstånd.

Ögonbotten hade då ytterligare försämrats. Hela synnerven var svullen och synnervshuvudet hade börjat blekna, vilket tyder på att nerven har börjat förtvina. Inte heller denna gång uppvisade mannen något symtom på annan sjuklighet och sänkan var helt normal.

Frank Träisk, överläkare vid ögonmottagningen, som träffade mannen vid detta besök ansåg att allt fortfarande pekade på en blodpropp, men han kunde inte släppa tanken på en eventuell underliggande blodkärlsinflammation.

– Eftersom synen hade försämrats från det första besöket så fanns det fortfarande en liten risk för att det kunde handla om temporalisarterit. Därför satte jag för säkerhets skull in kortison och bad att få en biopsi från tinning­artären. Svaret visade ändå, till viss förvåning, att mannen hade en tydlig arterit, säger Frank Träisk.

Ett oerhört hårt slag
Temporalisarterit är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation bland annat i synnervsartären, vilket gör att blodflödet till synnerven kan strypas. Tysta fall av sjukdomen där patienterna inte uppvisar några andra karaktäristiska symtom, till exempel smärta i tuggmuskultaturen och huvudvärk finns enligt Frank Träisk beskrivet i litteraturen.

– Av de patienter med temporalisarterit som jag träffat är det färre än fem som har varit tysta. I det här fallet fanns inte ens förhöjd sänka, vilket gjorde diagnosen ännu svårare att ställa. Jag hade antagligen tur som träffade rätt, säger Frank Träisk.

Eftersom de allmänna symtomen kan vara diffusa och diagnoserna lätt kan förväxlas, anser han att man i vården behöver vara uppmärksam på diagnosen. Obehandlad riskerar sjukdomen att inom ett par veckor leda till blindhet på båda ögonen.

– En plötsligt påkommen blindhet är givetvis ett oerhört slag för den enskilde individen. Med hög medvetenhet om diagnosen kan vi försöka undvika de potentiellt förödande följderna av sjukdomen, säger Frank Träisk.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev