Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Syrgas tycks öka infarktstorlek

Publicerad: 19 november 2014, 16:45

En ny studie från Australien pekar på att syrgas till vissa hjärtinfarktpatienter kan öka både hjärtmuskelskadan och risken för att nya infarkter uppkommer.


– Det här är en mycket intressant och viktig studie, utförd i en svår klinisk miljö, nämligen huvudsakligen innan patienterna kommer till sjukhus. Forskarnas slutsats är så klart enormt intressant och skulle stödja en hypotes att syrgas är skadligt genom att till exempel dra ihop blodkärlen eller skapa vävnadsskadande syreradikaler.

Det säger Robin Hofmann, läkare vid Södersjukhuset i Stockholm och projektledare för den liknande men mycket större svenska studien Detox-Ami. Han tillägger:

– Men det finns också skäl till att vara skeptisk till fynden i studien.

I dag ges syrgas som rutin till alla patienter med hjärtinfarkt som också har låg syremättnad i blodet. Men det ges även till patienter som har normal syremättnad. Nyttan med det senare är det som de australiensiska forskarna nu har undersökt.

I studien ingick nästan 450 patienter med ST-höjningsinfarkter och som lottades till att få syrgas eller vanlig luft i samband med det tidiga omhändertagandet.

Resultaten presenterades under onsdagen av Dion Stub vid Baker IDI Heart & Diabetes Institute i Melbourne, Australien.

De visar att hjärtmuskelskadan var större i gruppen som fått syrgas, jämfört med luft, mätt med proteinmarkören kreatininkinas. Men med en annan markör, troponin, fanns det ingen skillnad mellan grupperna.

När forskarna använde magnetkamera för att efter sex månader mäta infarktstorleken var denna också större i gruppen som fått syrgas, jämfört med luft. Och när de tittade på ett flertal kliniska parametrar var det två som utföll till nackdel för syrgasgruppen, nämligen svåra arytmier och återfall i hjärtinfarkt under sjukhusvistelsen.

Enligt Robin Hofmann finns det dock flera tveksamheter som gör resultaten svårtolkade. Han pekar bland annat på ett stort bortfall i studien av patienter som enligt honom borde ingå i analysen.

– Det är också svårt att förstå varför den känsligare skademarkören troponin inte gav utfall i studien. Och om nu syrgas skulle vara så farligt är det konstigt att flera patienter faktiskt överlevde bland dem som fått syrgas, även om den skillnaden inte var signifikant, säger Robin Hofmann.

Han fortsätter:

– Studien är liten och risken därmed större för slumpmässiga fynd. Resultaten kommer därför nog inte påverka klinisk rutin. Men de kommer göra att intresset för vår svenska studie blir större. Resultaten väntas där om två år, säger Robin Hofmann.

Titta på presentationsbilder från studien.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev