Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Syskon till RA-patienter kan ha ökad risk för hjärt- kärlsjukdom

Publicerad: 15 juni 2018, 12:40

Bild 1/2  

Foto: Petra Hedbom

Kopplingen pekar mot att det finns andra faktorer än bara inflammationen som bidrar till ökad risk för kardiovaskulära händelser hos patienterna.


Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetUmeå universitetReumatoid artrtitEULAR

Det är än en gång de svenska registren som hamnar i fokus vid en session under Eularkongressen. Denna gång har forskare från Karolinska institutet och Umeå universitet tittat på om även helsyskon till patienter med reumatoid artrit, RA, kan ha en ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom.

En första analys pekar på att det finns ett sådant samband.

– Vi ser att det finns ökad känslighet att drabbas av hjärt- kärlsjukdom även hos syskonen. Den är inte lika hög som hos personer med RA med något högre än i den generella befolkningen, säger Helga Westerlind från Karolinska institutet och huvudförfattare till studien.

Johan Askling, medförfattare till studien sade vid en pressträff att den utgör en viktig modell för att bättre förstå varför patienter med RA har en ökad risk. Men riskökningen för syskonen bör i sig inte ses som alarmerande.

– Syskonen hamnar någonstans mellan RA-patienter och den generella befolkningen när det kommer till riskökning. Det pekar mot att det inte bara är den ökade inflammationen vid RA som ligger bakom den ökade risken att drabbas av sjukdomar i hjärta- och kärl, sade Johan Askling.

I studien identifierade forskarna drygt 7 500 patienter med reumatoid artrit i det svenska reumatologiregistret SRQ som hade helsyskon. Uppgifter om dessa samkördes med andra register för att kartlägga inträffade hjärt- kärlhändelser. Dessa grupper jämfördes med uppgifter om matchade individer från den generella populationen och deras syskon.

Risken för syskonen att drabbas av hjärt- kärlsjukdom var runt 3 procent, att jämföra med 2 procent i den generella befolkningen.

– Vi vet inte hur stor del av riskökningen som beror på genetik och hur mycket som beror på livsstilsfaktorer, det är något vi kommer att studera vidare, säger Helga Westerlind.

I de resultat som nu presenteras har forskarna inte korrigerat för annat än kön och ålder. Livsstilsfaktorer som rökning och socioekonomisk status finns inte med i analysen.

– Det vi vet är att syskonen förmodligen har en liknande uppväxt med avseende på socioekonomi till exempel. Men vi planerar att gå vidare och undersöka hur mycket av riskökningen som kan förklaras av genetik respektive miljö, säger Helga Westerlind.

Att reumatoid artrit innebär en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar är känt sedan tidigare. Länge har man trott att det är den ökade inflammationen i kroppen som lett till riskökningen. Men trots att många patienter med RA behandlas så att inflammationen dämpas finns fortfarande en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom. Det var denna motsägelse som gjorde att forskarna ville göra studien.

– Som sagt, den absoluta risken är fortfarande liten och vi vet i dagsläget inte vad som förklarar den men den indikerar att behandling av den RA-specifika inflammationen inte är nog för att få ner den kardiovaskulära risken hos patienterna och att ytterligare prevention kan vara av nytta, resonerar Helga Westerlind.

Läs mer i abstract:

H Westerlind med flera. Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome. OP0136

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev