Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Tidig ablation minskade återkomst av flimmer

Publicerad: 18 februari 2014, 21:00

Patienter fick i lägre utsträckning tillbaks sitt förmaksflimmer om de fick initial behandling med kateterablation, jämfört med om de först fick pröva läkemedel, enligt en ny randomiserad studie i Jama.


Ämnen i artikeln:

Förmaksflimmer

Men resultaten pekar inte på att ablation borde erbjudas oftare som  förstahandsbehandling än vad fallet är i dag. Det anser Carina Blomström  Lundqvist, som är professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i  Uppsala.

– Skillnaden i effekt är inte så stor. Antalet återfall var ganska hög i  bägge grupper. Samtidigt var förekomsten av komplikationer oväntat hög  bland dem som fick ablation. Hela 6 procent drabbades till exempel av  tamponad, då det går hål på hjärtväggen och blod läcker ut i  hjärtsäcken, säger hon.

Efter två års uppföljning hade 54 procent av de patienter som lottats till flimmerablation drabbats av en flimmerepisod som varade i 30 sekunder eller mer. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 72 procent. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i livskvalitet efter ett år mellan grupperna.

Enligt Carina Blomström Lundqvist ändrar inte studien nuvarande riktlinjer utan snarare bekräftar dem.

– Man ska vara försiktig med att välja ablation som förstahandsbehandling om inte patienter har kontraindikation för läkemedel, till exempel sjuk sinusknuta, säger hon.

I studien ingick totalt 127 patienter från Europa och Nordamerika. Inga deltagare hade tidigare fått behandling mot paroxysmalt, eller attackvist förekommande, förmaksflimmer. Hälften lottades till flimmerablation, där en kateter förs upp i vänster förmak via ett kärl i ljumsken. De områden i förmaksväggen som triggar i gång eller förmodas underhålla flimret lokaliseras och isoleras med hjälp av värmeenergi.

Nästan hälften av patienterna i kontrollgruppen som i stället fick läkemedel genomgick ablation efter ett års behandling.

Resultaten överensstämmer delvis med två andra randomiserade studier, där ablation jämförts med läkemedel som initial behandling av förmaksflimmer.

Senare i år väntas de första resultaten från en unik svensk multicenterstudie, Captaf, där patienter lottats till ablation eller ytterligare fortsatt läkemedelsbehandling efter att initial behandling med ett rytmstabiliserande läkemedel misslyckats.

– Det ska bli spännande att se utfallet. Vi har mätt både livskvalitet och för första gången även följt flimret med en implanterbar monitor, säger Carina Blomström Lundqvist.

Läs abstract till studien:

Carlos Morillo med flera. Radiofrequency Ablation vs Antiarrhythmic Drugs as First-Line Treatment of Paroxsymal Atrial Fibrillation (RAAFT-2). Jama 2014; 311: 692–699. DOI: 10.1001/jama.2014.467

Relaterat material

Jättestudie ska jämföra blodförtunnare

Fler flimmerablationer med effektivisering och robotteknik

Svenska centra är överens om förmaksablation

Ny undersökning ger stöd för ablation vid förmaksflimmer

Tidig ablation minskade inte flimmer

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Förmaksflimmer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev