Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Tidig kranskärlsröntgen inte alltid bäst efter liten infarkt

Publicerad: 11 januari 2010, 10:06

Patienter med akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning på EKG tjänade inte på att få snabb invasiv behandling jämfört med en mer avvaktande strategi, enligt en ny studie.


Akut kranskärlssjukdom utan så kallad ST-höjning på EKG innefattar instabil kärlkramp och mindre hjärtinfarkter. Enligt gällande rekommendationer ska patienter med detta tillstånd snabbt bedömas med kranskärlsröntgen och i lämpliga fall genomgå revaskularisering med ballongvidgning eller bypassoperation.

Men en uppföljning av den holländska Ictus-studien pekar nu på att en sådan tidig invasiv behandlingsstrategi inte är bättre än ett mer avvaktande förhållningssätt.

I undersökningen ingick 1 200 patienter med akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning och med förhöjda nivåer av hjärtskademarkören troponin. Hälften lottades till att genomgå kranskärlsröntgen inom 24 till 48 timmar efter symtomdebut.

Övriga fick i första hand medicinsk behandling med olika typer av läkemedel. Om denna inte hjälpte fick även de göra kranskärlsröntgen med eventuell påföljande revaskularisering.

Efter fem år hade 81 procent av patienterna som fick tidig kranskärlsröntgen genomgått revaskularisering jämfört med 60 procent i kontrollgruppen. Det fanns dock ingen statistiskt signifikant skillnad i kliniskt utfall mellan grupperna. Patienterna hade i samma utsträckning dött eller fått ny hjärtinfarkt under uppföljningsperioden.

Inte heller när forskarna tog hänsyn till patienternas riskprofil fann de att tidig kranskärsröntgen gav någon fördel gentemot den avvaktande strategin.

Resultatet i studien skiljer sig från andra studier på området, till exempel den svenskledda Frisc II-studien. De holländska forskarna spekulerar i att en orsak till skillnaderna är att större andel patienter som lottats till avvaktande behandlingsstrategi i Ictus-studien senare ändå genomgick kranskärlsröntgen jämfört med i de tidigare studierna.

Deras slutsats är att en avvaktande behandlingsstrategi kan vara att föredra hos patienter som stabiliseras med medicinsk behandling.

Bakom studien, som är publicerad i tidskriften Journal of the American Academy of Cardiology, står forskare vid bland andra Universiteit van Amsterdam i Nederländerna.

Läs hela studien:

Journal of the American Academy of Cardiology, publicerad online

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev