Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Toppchef hoppar av Nya Karolinska

Publicerad: 15 november 2016, 06:51

Jan Liska

Storsjukhuset Nya Karolinska i Solna ska öppna om mindre än en vecka. Men nu slår Jan Liska, en av de tilltänkta toppcheferna, larm om brister i hjärtsjukvården och förespråkar att öppnandet skjuts fram, skriver Svenska Dagbladet.


Ämnen i artikeln:

Nya Karolinska Solna, NKS

Uppdaterad med kommentar av temachef Patrik Rossi och Annika Tibell, medicinsk chef vid programkontoret.

Jan Liska, patientflödeschef för aortaklaffsjukdom, berättar att droppen för honom själv var en övning som hölls nyligen.

– Den blev ett fullständigt misslyckande. Folk visste inte vad de skulle göra, organisationen blev bara förvirrande och tekniken med larm, övervakningsutrustning, telefoner och dörrlås fungerade inte, säger Jan Liska till SvD.

Han anser att sjukhusledningen måste överväga att skjuta på starten.

– Det finns allvarliga risker med patientsäkerheten om man öppnar sjukhuset samtidigt som man inför en ny och helt oprövad organisation med temavård och värdebaserad vård. Konceptet fungerar inte, det har inte gjort det någonstans i världen.

David Konrad, funktionschef för anestesi, intensivvård och operation på Karolinska i Solna och Huddinge, håller med om att situationen är besvärlig just nu. Av säkerhetsskäl kommer man därför att dra ner på planerade operationer, som skjuts på framtiden.

David Konrad lovar däremot att alla patienter som behöver intensivvård ska tas omhand.

– Det är livsavgörande, säger han till SvD.

Annika Tibell, medicinsk chef vid programkontoret på NKS, tycker också att övningen var rörig. Men hon delar inte Jan Liskas oro och påpekar att det finns program för att komma tillrätta med alla de problem man upptäckt.

Är flytten på söndag patientsäker?

– Patientsäkerhet är vår viktigaste fråga. Lederna för olika projekt och för flyttande vårdversamheter, bland annat tema- och funktionschefer, samalas varje morgon 07.30. Då diskuteras progressen i inflyttsarbetet och hantering av utestående frågor. Samtidigt inventeras eventuella nya frågor och farhågor för återrapport nästkommande dag.

– En förutsättning för en flytt på söndag är att den är patientsäker. Vi arbetar fortlöpande med det, säger hon till Dagens Medicin.

Hon berättar att det sista beslutet, som i teorin kan avblåsa flytten för hjärta-kärl, tas tidigt på söndag morgon. Då samlas ledningsgruppen för flytten och gör en sista uppdatering. Dessförinnan, på lördagen, gör tema- och funktionschefer en sista avstämning med sina verksamheter.

– Så jag kan svara på din fråga först 05.20 på söndag. Då gör vi det allra sista ställningstagandet. Men i dag går vi mot flytt enligt planering.

Patrik Rossi, temachef för hjärta och kärl och således en del av sjukhusledningen, kommenterar kritiken och Jan Liskas avhopp i ett pressmeddelande. Även han känner sig trygg med den planerade flytten:

– Vi är mycket vana att bedöma och övervaka patientsäkerhetsfrågor och just inför flytten har vi sett till att skapa än mer utrymme för patientsäkerheten. Detta gör vi genom att minska kapaciteten under flyttperioden och genom vårt samarbete inom hjärtvården med Uppsala, Örebro och de andra sjukhusen i länet, säger han och fortsätter:

– Det är beklagligt att Jan Liska inte känner det stöd som behövs, men jag respekterar hans beslut att avsäga sig chefsrollen.

Relaterat material

S kräver krismöte inför NKS-flytten

Specialister saknas när vård av nyfödda delas

Mia Ejendal ska se till att taket på Karolinska höjs

Minutiös planering inför tidernas flytt

Rörigt när Nya Karolinska provades

TT, DAGENS MEDICIN

Ämnen i artikeln:

Nya Karolinska Solna, NKS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev