Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Trippelscreening gav bättre överlevnad för män

Publicerad: 29 augusti 2017, 06:11

Jes Lindholt, kärlkirurg vid universitetssjukhuset i Odense.

Foto: Carl-Magnus Hake

Genom att bjuda in alla män i åldern 65 till 74 år till tester för att upptäcka pulsåderaneurysm, benartärsjukdom och högt blodtryck kunde den relativa totalmortaliteten minska med 7 procent efter runt fyra år, enligt en ny studie från Danmark.


Ämnen i artikeln:

ESC

– Vi är överraskade av en så bra effekt. I den vetenskapliga litteraturen om populationsbaserad screening har man aldrig sett någon liknande effekt på en minskning av dödlighet oavsett orsak, säger Jes Lindholt, kärlkirurg vid universitetssjukhuset i Odense och en av de ansvariga för studien.

Han och hans medarbetare lottade över 50 000 män i mellersta Danmark till att inbjudas till en screeningomgång eller till att inte inbjudas till sådan screening.

De som tackade ja till screening fick genomgå ett enstaka test på tio minuter för att undersöka bukaortan med ultraljud och mäta blodtryck i ankel och arm. Blodtrycksmätningarna gjordes dels för att upptäcka benartärsjukdom och högt blodtryck. De följdes sedan upp i fem år.

Mer än hälften av de som testade positivt hade inte tillräcklig prevention mot hjärt-kärlsjukdom, som läkemedelsbehandling eller råd om rökstopp, så undersökningen blev då ett bra tillfälle att förbättra denna.

Efter i median 4,4 år hade 10,2 procent dött i screeninggruppen jämfört med 10,8 procent i kontrollgruppen, motsvarande en alltså 7-procentig relativ riskminskning.

Forskarna beräknar att 169 personer behövde bjudas in till screening för att rädda ett liv.

– Vi tror att effekten på minskad dödlighet är att fler deltagare sattes på effektiv läkemedelsbehandling i screeninggruppen, som statiner, säger Jes Lindholt.

Forskarna har dock ingen säker information om vilket av de olika testerna som stod för den största riskminskningen.

Jes Lindholt och hans kollegor rapporterar vidare att av de 168 män som inte blev räddade till livet så valde 42 att inte ens delta i screeningen, 98 hade negativa testresultat, 10 hade positiva resultat och sattes på profylaktisk behandling men fick ingen överlevnadsnytta och 18 fick en överdiagnos.

Med överdiagnos syftar forskarna här huvudsakligen på falskt positiva test för högt blodtryck, där konsekvenserna för den enskilde individen är tämligen blygsamma. I studien var det 90 procent av dem som fick behandling som alltså inte hade nytta sett till överlevnad, men Jens Lindholt och hans medarbetare tror att denna siffra på överbehandling kommer att minska med tiden.

Sammantaget anser forskarna att det inte var några på totalen stora negativa konsekvenser av screeningen. De påpekar dock att det kan finnas risker med kirurgi för att åtgärda bukaortaaneurysm och de personer som upptäcks ha sådan aneurysm kan känna en ökad oro.

Enligt Jes Lindholt ska screeningen också vara kostnadseffektiv och han berättar att danska myndigheter nu överväger att införa screeningen för alla danska män i den aktuella åldern.

– I Sverige och andra länder där man redan infört screening för bukaortaaneursym bland män borde det vara en ganska enkel sak att lägga till de två andra åtgärderna också.

Studien presenterades i dag måndag på ESC-kongressen och den publiceras också samtidigt i tidskriften Lancet, där den kommenteras av två forskare vid Mayo Clinic i Rochester, USA, Chadi Ayoub och Hassan Murad.

De beskriver resultaten som ”tankeväckande” och att siffran för ”number needed to invite” jämför sig väl med många cancerscreeningprogram. Men Ayoub och Murad anser att det behövs mer belägg för nyttan än de som presenteras i den danska studien för att ett dylikt screeningprogram ska implementeras. De ställer sig bland annat tveksamma att så kallat ankel-armblodtrycksindex användes för att hitta patienter med benartärsjukdomen, eftersom denna metod aldrig tidigare visat sig vara effektiv som screening.

Läs abstract till studien:

Jes Lindholt och Rikke Søgaard. Population screening and intervention for vascular disease in Danish men (VIVA): a randomised controlled trial. Lancet, publicerad online den 28 augusti 2017. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32250-X

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ESC

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News