Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Trombolys hjälper även äldre

Publicerad: 23 maj 2012, 11:01

Också personer som är äldre än 80 år bör få trombolys vid stroke. Det anser forskarna bakom en studie och en metaanalys som nu presenteras på en strokekonferens i Lissabon och i tidskriften Lancet.


Läkemedlet Actilyse (alteplas) löser upp blodproppar och ges ofta till strokedrabbade. I dag är alteplas dock inte godkänt för patienter över 80 år, trots att ungefär en tredjedel av alla strokefall drabbar just denna åldersgrupp. Behandlingen ska ges så snabbt som möjligt, inom 4,5 timmar efter symtomdebut.

Nu presenterar forskare vid Karolinska institutet och University of Edinburgh en studie med drygt 3 000 patienter, varav knappt 300 svenskar, där hälften var äldre än 80 år. Patienterna randomiserades till trombolys eller ej, och fick i övrigt samma behandling. Den propplösande behandlingen gavs upp till sex timmar efter att stroken börjat ge symtom.

Studiens primära syfte var att undersöka hur många som levde och kunde klara sig själva efter sex månader. Efter denna uppföljningstid var det 37 procent av dem som fått trombolys och 35 procent av de övriga som gjorde det. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant.

Däremot var chansen att klara sig med ännu mindre handikapp signifikant större för dem som fått alteplas. Och för dem som fått behandling inom tre timmar var fördelarna ännu större. För 1 000 behandlade patienter var det 80 fler i trombolysgruppen som levde och klarade sig själva, jämfört med kontrollgruppen.

Den propplösande behandlingen innebär dock risk för blödningar; det drabbade 7 procent av dem som fick trombolys och 1 procent i kontrollgruppen. Det var fler i trombolysgruppen som dog under den första veckan, 11 procent jämfört med 7 procent av kontrollpersonerna. På längre sikt utjämnades skillnaderna och efter sex månader hade 27 procent avlidit i båda grupperna.

Forskarna bakom studien anser att den visar att trombolys också bör ges till strokedrabbade som är över 80 år gamla. Den lyfter också fram vikten av att ge behandlingen så snabbt som möjligt. Studien ger heller inget stöd för några restriktioner beroende på hjärninfarktens allvarlighetsgrad.

Samtidigt publiceras i Lancet en metaanalys av den aktuella studien och elva andra studier av trombolys vid stroke. Metaanalysen visar liknande resultat och bekräftar att patienter över 80 har minst lika stor nytta av trombolys som yngre. När det gäller tidsfönstret där det är meningsfullt att ge alteplas ges inga tydliga svar. Forskarna konstaterar att effekten avtar ju senare behandlingen ges, men att vissa patienter kan ha nytta av den även om den ges upp till sex timmar efter att symtomen startat.

Läs studiens abstract:

Peter Sandercock och medarbetare: The benefits and harms of intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator within 6 h of acute ischaemic stroke, Lancet, online den 23 maj 2012. 

Läs metaanalysens abstract:

Joanna Wardlaw med flera: Recombinant tissue plasminogen activator for acute ischaemic stroke: an updated systematic review and meta-analysis, Lancet, online den 23 maj 2012

Relaterat material

Propplösande behandling var säkert och effektivt hos äldre

LISA JACOBSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev