Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Tvetydig bild om nyttan med bypasskirurgi eller PCI med läkemedelsstent

Publicerad: 1 november 2016, 14:58

Foto: Thinkstock

En ny stor studie visar att ballongvidgning med läkemedelsstent inte är sämre än bypasskirurgi vid allvarlig kranskärlssjukdom – men bilden blir annorlunda i en annan studie som utvärderar samma metoder. Resultaten presenterades på TCT-kongressen som pågår i Washington.


Patienterna i de båda studierna hade komplex kranskärlssjukdom med så kallad vänster huvudstamsstenos. Enligt dagens svenska riktlinjer ska majoriteten av dessa patienter behandlas med bypasskirurgi i stället för ballongvidgning med stent. Och det är svårt att säga om riktlinjerna kommer förändras till följd av de nya fynden, menar Anders Jeppsson, överläkare och professor i thoraxkirurgi vid Göteborgs universitet.

– Jag tror man ska vara försiktig med sådana uttalanden när vi har två studier som pekar åt olika håll. Vi måste först titta närmare på resultaten, säger han.

Härnäst kommer Anders Jeppsson att sätta sig ned tillsammans med kollegor för att analysera fynden noggrannare.

– Vi måste exempelvis titta närmare på studiedesignen, vilka fördelar och nackdelar som finns metoderna emellan och hur patienterna har behandlats i övrigt. Det är viktigt att ta reda på hur resultaten speglar verkligheten.

Det har länge diskuterats vilken teknik som är att föredra vid kranskärlssjukdom: kirurgi i form av bypassoperation eller ballongvidgning med stent, så kallad PCI. Enligt en tidigare stor studie på området, Syntax, hade en grupp av patienter med vänster huvudstamsstenos eller trekärlssjukdom en bättre överlevnadsbild med kirurgi jämfört med PCI och läkemedelsstent.

Men nu blir bilden mer komplex i form av resultaten som baseras på två nya studier, Excel och Noble. De presenterades på kongressen Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, TCT, under gårdagen.

Excel innefattade 1 905 patienter från Europa och norra USA. Deltagarna lottades till att antingen få bypassoperation eller PCI med en särskild form av läkemedelsavgivande stent. Det primära utfallsmåttet var en kombination av död oavsett orsak, stroke eller hjärtinfarkt tre år efter ingreppet.

Det hade inträffat hos 15,4 procent av patienter som fått PCI. Motsvarande siffra var nästan densamma bland patienter med kirurgi, 14,7 procent.

Resultaten från Excel visar alltså att PCI snarare är likställd bypasskirurgi för den aktuella patientgruppen – men bilden blir en annan i Noble som innefattade 1 201 patienter från norra Europa, däribland Sverige.

Patienterna lottades till att få bypasskirurgi eller PCI med en annan form av läkemedelsavgivande stent. Det primära utfallsmåttet var en kombination av död oavsett orsak, stroke, hjärtinfarkt eller upprepad revaskularisering fem år efter ingreppet.

Primära utfallsmåttet inträffade hos 29 procent av patienterna som fått PCI jämfört med 19 procent av patienterna som behandlats med kirurgi. Skillnaden drevs bland annat av att färre opererade patienter fick en ny infarkt eller tvingades göra en ny revaskularisering.

Anders Jeppsson betonar att båda studierna innehåller viktiga fynd. Men han ser en risk med att sjukvården kommer att överreagera åt något håll och börja föredra en av metoderna till följd av resultaten.

– Det gäller att diskutera behandlingen för varje enskild patient – ibland är PCI det bästa alternativet medan det kan vara kirurgi andra gånger.

Han påpekar att bilden inte bara är svart eller vit.

– Jag är kritisk till kliniker som överutnyttjar den ena eller andra metoden utan att först diskutera med kollegor vid en hjärtrond vilken metod som faktiskt är bäst för patienten de har framför sig. I dag finns oacceptabla regionala skillnader i hur PCI och kirurgi utnyttjas.

Excel var en multicenterstudie som pågick mellan 2010 och 2014. Studien är publicerad i tidskriften The New England Journal of Medicine. Läs mer i abstract:

GW Stone med flera. Everolimus-Eluting Stents or Bypass Surgery for Left Main Coronary Artery Disease. The New England Journal of Medicine. Publicerad online den 31 oktober 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1610227

Noble var en multicenterstudie som pågick mellan 2008 och 2015. Studien är publicerad i The Lancet. Läs mer i abstract:

Timo Mäkikallio med flera. Percutaneous coronary angioplasty versus coronary artery bypass grafting in treatment of unprotected left main stenosis (NOBLE): a prospective, randomised, open-label, non-inferiority trial. The Lancet, publicerad online den 31 oktober 2016. Doi: 10.1016/S0140-6736(16)32052-9

Relaterat material

Bypassoperation bättre än PCI med läkemedelsstent

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev