Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Utredare vill tvinga landsting införa fri etableringsrätt

Publicerad: 27 mars 2008, 10:01

Alla landsting tvingas införa fri etableringsrätt i primärvården. Det kommer regeringens utredare Toivo Heinsoo att föreslå, erfar Dagens Medicin.


Han lägger fram förslagen för social­minister Göran Hägglund (kd) den 15 april.

– Det här blir den största sjukvårdspolitiska reformen under den här mandatperioden, säger en av Dagens Medicins källor, som har insyn i det kommande förslaget.

Redan i direktiven till utredningen Patientens rätt i vården i juni var regeringen mycket tydlig med sin politiska vilja.

”För att stärka rätten till valfrihet skall utredaren föreslå hur en fri etableringsrätt kan införas i primärvården”, skrev regeringen.

Toivo Heinsoo kommer nu, enligt Dagens Medicins källor, att föreslå att varje landsting ska införa fri etableringsrätt i primärvården.

Det innebär att enskilda landsting inte ska kunna säga nej till den som vill etablera sig inom primärvården, om denna uppfyller de krav landstingen har ställt upp för sina primärvårdsenheter. Samma villkor och samma ersättningsmodell ska gälla för offentliga som privata aktörer.

Kommer inte att påverka vårdval
Många landsting - som Halland, Stockholm, Västra Götaland, Gotland och Skåne – har redan infört eller planerar att införa vårdvalsmodeller, som innebär fri etablering av enheter i primärvården och att pengarna följer patienten till den vårdenhet hon eller han väljer.

Dessa vårdvalsmodeller kommer sannolikt inte att påverkas av det kommande förslaget. Utredaren sätter en nationell miniminivå för vad som ska gälla för etableringsfriheten inom varje landsting. Klarar landstinget denna miniminivå, till exempel genom ett vårdvalssystem med lokal etableringsfrihet, behöver inte detta system rivas upp. Andra landsting – företrädesvis s-dominerade landsting – kommer att tvingas att införa fri etableringsrätt i primärvården.

Ett huvudmotiv för förslaget är att stärka patientens rätt att själv välja sin vårdgivare. Trots den satsning på primärvården som den förra s-regeringen gjorde tillsammans med centern i den nationella handlingsplanen saknas det fortfarande många allmänläkare i det som kallas den första linjens sjukvård.

– Att landstingen nu kommer att köras över beror på att de har misskött sitt åtagande, säger en av Dagens Medicins källor.

Folkpartist kluven till förslag
Utredningen kommer även att öppna för andra än allmänmedicinare att etablera sig fritt inom primärvården. Avsikten är att locka till exempel sjukhusläkare som vill pröva något nytt att konkurrera om etableringarna i primärvården.

Jonas Andersson (fp), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götlandsregionen, är kluven till utredarens förslag.

– Som folkpartist är jag glad för alla förslag som gynnar etableringsfrihet i primärvården. Men som lokalpolitiker är jag trött på klåfingrigheten från den nationella arenan. Risken är att socialdemokraterna river upp den här lagen om de vinner valet 2010.

Ska utreda patientens rätt i vården

Regeringens utredare Toivo Heinsoo ska senast den 15 december lämna sitt slutbetänkande i utredningen Patientens rätt i vården.
Detta betänkande kommer bland annat att handla om att lämna förslag om en lagreglering av vårdgarantin, om kompletteringar av patientlagstiftningen och om lagen om patientansvarig läkare.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev