Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Utsuddande av gränser leder kärlfull kritik mot vårdfronten

Publicerad: 6 maj 2009, 14:40

GULDSKALPELLEN 2009 Genom att vara ledande när det gäller införandet av ny teknik vid kärlkirurgi och dessutom arbeta med en ny gränsöverskridande organisation bedriver kärlcentrum Malmö-Lund en kostnadseffektiv verksamhet med mycket korta vårdtider.


Hedersomnämnande i Guldskalpellen 2009

Flertalet kärloperationer har kunnat ersättas av skonsamma och ekonomiskt gynnsammare kateter­ingrepp. Förutom tekniska landvinningar bidrar kliniken med en ny gräns­överskridande organisation kring kärlsjuka patienter.

Verksamhetschefen, överläkare Martin Malina, säger att kliniken arbetar ”förhållandevis unikt”.

– Den tekniska utveckling som vi bedriver har bidragit mycket till att förändra kärlkirurgin till att bli en högteknologisk behandling. Eftersom vi dessutom arbetar gränsöverskridande i våra yrkesroller har våra kärlspecialister en bredare kompetens än den man vanligtvis möter, säger han.

Det som har hänt vid kliniken under de senaste 15 åren är att den gradvis har utvecklats till en integrerad klinik där kärlkirurger, radiologer kunniga i kateterteknik eller i olika avbildningstekniker och intern­medicinare specialiserade på blodkärl arbetar sida vid sida. Detta täta samarbete har bidragit till en snabb teknisk utveckling. I dag kan kliniken erbjuda en ­ledande endovaskulär kärlkirurgi, samt modern farmakologisk behandling vid perifer kärlsjukdom.

I Sverige genomförs de flesta in­grepp på grund av bukaortaaneurysm med öppen kirurgi, men vid kärlcentrum är andelen 7 procent. Vid resten av fallen görs ett endovaskulärt ingrepp som innebär att aneurysmet behandlas via en kateter i ljumsken. Dödligheten har minskat till en tredjedel jämfört med vid öppen kirurgi och den genomsnittliga vårdtiden är nere på tre dygn.

– Att genomföra endovaskulära ingrepp är till stor nytta för patienterna och dessutom sparar det pengar för samhället. I dag har vi faktiskt inte råd att gå tillbaka till öppen kirurgi, även om vi skulle vilja, säger Martin Malina.

Den snabba utvecklingen på kliniken har suddat ut gränser mellan specialiteterna och därför har man i dag kärlspecialister som självständigt klarar det mesta av handläggningen kring patienterna.

– På det här sättet har vi lyckats bredda läkarnas kompetenser och göra dem till verkliga kärlspecialister, samtidigt som vi har spetskompetens inom kirurgi, medicin och radiologi.

Juryns motivering:

Hedersomnämnande 2
Medarbetarna vid kärlcentrum Malmö-Lund, Universitetssjukhuset Mas i Malmö

"Med en ny gränsöverskridande organisation och multidisciplinär helhetssyn på den kärlsjuka patienten har pristagarna lyckats förena en snabb teknisk och medicinsk utveckling med framstående patientnära forskning och etisk omsorg om patienterna.”

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev