torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Växande intresse för hjälpsökande biomarkör

Publicerad: 19 april 2013, 09:45

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån. Lars Wallentin höll föredrag om förmaksflimmer under Kardiovaskulära vårmötet.

Stressade celler sänder ut ämnet GDF15 som ett rop på hjälp. Professor Lars Wallentin hoppas kunna hitta framtidens hjärtpatienter med dess hjälp.


På ett symposium om nya biomarkörer berättade Lars Wallentin, professor i kardiologi verksam vid Uppsala kliniska forskningscentrum, om tillväxtdifferentieringsfaktor 15, GDF15. Det är en cytokin som verkar kunna fungera som markör för cellernas åldrande. Kliniska studier har visat att förhöjda halter av GDF15 kan förebåda både ischemisk hjärtsjukdom och cancer, enligt Lars Wallentin.

– Cellerna uttrycker GDF15 när de är utsatta för stress. Det är som att de signalerar att de behöver ett ökat skydd, säger han.

Hur kroppen svarar på GDF15 är ännu inte känt. Höga halter av ämnet ökar risken för hjärtinfarkt med fyra till fem gånger, enligt Lars Wallentin.

När ämnet upptäcktes på 1990-talet trodde forskare först att det var en indikator för hjärtinfarkt, men så var inte fallet, visade analyserna från Uppsala. Snarare pekar fynden på att GDF15 är en bredare markör för att något inte står rätt till än en markör för en specifik skada.

Förhöjda halter av GDF15 är kopplat till manligt kön, ökad ålder, rökning och etablerad hjärt-kärlsjukdom. En akut händelse, som hjärtinfarkt, sänker nivåerna och förmodligen även rökstopp. Behandling av hjärtsvikt har samma effekt. Däremot verkar exempelvis statiner inte påverka alls.

I slutet av året hoppas Lars Wallentin och hans kollegor kunna presentera resultaten av de genetiska analyser kring GDF15-utsöndring som för närvarande görs. De ligger också i slutfasen av arbetet med att ta fram apparatur för mätning av GDF15 i klinisk vardag.

– Det är sannolikt en stor vinst med extra intensiv livsstilsbehandling på patienter med höga halter, säger Lars Wallentin.

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev