Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Vetenskapsrådet avfärdar kritik från professor på Karolinska

Publicerad: 28 september 2010, 10:15

Vetenskapsrådet avfärdar kritik från professor på Karolinska

Foto: Mats Ulfendahl, Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet ställer sig helt frågande till kravet på att rådets representanter i Rikssjukvårdsnämnden ska entledigas.


Rikssjukvårdsnämndens beslut tidigare i år att lägga ner hjärttransplantationsverksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset och koncentrera den till Göteborg och Lund fortsätter att röra upp känslor.

Nu kräver Jan van der Linden, professor och thoraxkirurg vid Karolinska universitetssjukhuset, i en skrivelse till Vetenskapsrådet att dess representanter i Rikssjukvårdsnämnden, Håkan Billig och ersättaren Karin Forsberg-Nilsson, avgår. Detta eftersom det finns jävsmisstankar mot både utredaren och en sakkunnig i den utredning som låg till grund för Rikssjukvårdsnämndens beslut.

Men Mats Ulfendahl, huvudsekreterare i ämnesområdet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, ställer sig helt frågande till professorns krav.

– Det är inte vi som äger frågan, eftersom det är Socialstyrelsen och inte Vetenskapsrådet som utser ledamöterna i Riksjukvårdsnämnden. Därför kan vi inte heller entlediga dem. Vi har det största förtroendet för både Håkan Billig och Karin Forsberg-Nilsson.

I en tidigare skrivelse har Stockholms läns landsting konstaterat att det fanns grund för att misstänka bristande opartiskhet i samband med beslutet. Socialstyrelsens egen jurist ansåg dock att något jäv inte förekommit och landstinget deklarerade att det inte ämnar driva ärendet vidare.

– Självklart är det positivt med en dialog om hur arbetssättet kan utvecklas för att säkerställa tilltron för nämndens arbete, men vi anser inte att det förelåg något jäv i förekommande fall, säger Marie Lawrence, chef för enheten Utvärdering på Socialstyrelsen, som är den enhet som tar fram underlag för Rikssjukvårdsnämnden.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev