Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Vioxx ökar hjärtrisken på lång sikt

Publicerad: 15 oktober 2008, 18:46

En ny långtidsuppföljning bekräftar att läkemedlet Vioxx kraftigt ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och hjärt-kärlrelaterad död.


Cox 2-hämmaren Vioxx (rofecoxib) drogs från marknaden år 2004, efter att den så kallade Approve-studien visat att preparatet ökar risken för negativa hjärt-kärlhändelser. Debatten om coxibernas säkerhet får nu ytterligare bränsle, när en långtidsuppföljning av Approve publiceras online i tidskriften the Lancet i dag, tisdag.

Approve omfattade totalt 2 587 patienter och syftet var att utvärdera effekten av tre års behandling av rofecoxib för att förhindra återkomsten av cancerpolyper i tjock- och ändtarm. Studien avbröts dock i förtid när den ökade hjärt-kärlrisken blivit känd.

Amerikanska forskare har nu följt upp studiedeltagarna under minst ett år efter avslutad behandling för att undersöka förekomsten av händelser som hjärtinfarkt, stroke och hjärt-kärlrelaterad död.

Data fanns tillgängliga för 84 procent av patienterna, och visade att behandling med rofecoxib ökade den relativa risken för dessa händelser med 79 procent jämfört med placebo. Detta är enligt forskarna i linje med de tidigare resultaten, som visade att preparatet under pågående behandling och de två veckorna därefter mer än fördubblade risken för sådana händelser.

Forskarna konstaterar själva att studien har brister, men de anser ändå att resultaten tydligt visar att rofecoxib ökar risken för kardiovaskulära händelser på sikt.

De framhåller även att de kardiovaskulära riskerna verkar gälla generellt för preparat inom denna läkemedelsklass, och de varnar för att även behandling med vissa andra konventionella NSAID-preparat kan medföra liknande risker.

Lancet, publicerad online den 14 oktober 2008

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev