Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag11.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Vitaminer gav bättre kärlfunktion hos barn med högt kolesterol

Publicerad: 3 September 2003, 12:24

Hos barn med ärftliga höga halter kolesterol förbättrades kärlfunktionen efter sex veckors tillskott av C- och E-vitamin. Därmed kan möjligen framtida aterosklerotisk sjukdom motverkas.


Förhöjda halter blodfetter kan orsaka försämrad funktion i blodkärlen, ett tidigt inslag i den aterosklerotiska processen och därför ökad risk för hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Befolkningsstudier har pekat på att ökat intag av vitamintillskott möjligen kan minska risken för kranskärlssjukdom.  I en liten randomiserad dubbelblind och placebokontrollerad crossover-studie utförd av forskare från bland annat University of California, San Francisco, USA, ingick 15 ickerökande individer i åldrarna 9-20 år med ärftligt förhöjd kolesterolhalt, familjär hyperkolesterolemi.  Studien pågick i sex månader och under denna tid fick samtliga en särskild fettsnål diet, NCEP-II. Efter en inledande period slumpades ena hälften av deltagarna till dagligt intag av 0,5 gram C-vitamin och 400 IU, internationella enheter, E-vitamin som de tog i sex veckor. Efter en "utsköljningsfas" på sex veckor fick de som i första omgången åt placebo vitaminer och omvänt.  Den primära faktor som studerades var sjätte vecka var flödesstyrd utvidgning av brakialartären i överarmen. Hos barn anses värden på 8-12 procent vara normala. Hos barnen i denna studie var värdet i genomsnitt 5,7 procent innan studien inleddes. I placebo-gruppen skedde en liten ickesignifikant ökning till 5,9 procent. Men sex veckors tillskott av vitamin C och E ökade värdet till i genomsnitt 9,5 procent, det vill säga att försökspersonerna återfick en normal kärlfunktion.  Författarna konstaterar att enbart diet inte påverkade kärlfunktionen, men att vitamintillskott innebar en kraftig förbättring. I andra studier har även behandling med blodfettsänkande statiner en liknande effekt. Den mängd C-vitamin som gavs i försöket får man i sig med nuvarande kostrekommendationer, men bara en liten andel av alla barn och ungdomar äter den mängd frukt och grönsaker som rekommenderas. Forskarna säger också att tillskott av C- och E-vitamin tycks återställa kärlfunktionen och därmed bromsa aterosklerosen.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev